Show simple item record

dc.contributor.advisorBjørge, Heidi
dc.contributor.authorHauge, Nann Christin Ek
dc.date.accessioned2021-12-08T10:46:33Z
dc.date.available2021-12-08T10:46:33Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2833328
dc.description.abstractDenne masteroppgaven består av to deler, en engelsk språklig artikkel samt en tematisk fordypning. Temaet er pasienttilfredshet med informasjonen de får fra epilepsisykepleier. Bakgrunn: Å få epilepsi, med stadig tilbakevendende epileptiske anfall, er forbundet med mange utfordringer av medisinsk og psykososial art. I norsk epilepsiomsorg spiller epilepsisykepleiere en viktig rolle, ikke bare når det gjelder formidling av informasjon om epilepsirelaterte emner, men også å gi kunnskapsbaserte råd til pasienter. Tematisk fordypning: Denne inneholder beskrivelse av epilepsi, epilepsisykepleier, informasjon og kunnskap om egen sykdom, og av de aktuelle forskningsspørsmål - i tillegg til en litteraturgjennomgang. Metode redegjøres for, og konsekvenser for praksis samt styrker og svakheter ved studien drøftes. Hensikten: Studien undersøkte om pasienter opplevde noen forskjell når det gjaldt informasjon om epilepsirelaterte temaer dersom 1) de hadde fått ordinær medisinsk oppfølging, eller 2) om de i tillegg var blitt fulgt opp av epilepsisykepleier. Vi undersøkte også graden av fornøydhet med informasjonen. Metode: En tverrsnittsundersøkelse med spørreskjema ble benyttet for å undersøke hvilken informasjon pasienter hadde mottatt - samt deres tilfredshet med informasjonen. Resultater: I alt 1859 personer besvarte spørreundersøkelsen. Av disse hadde 265 fått tilleggsoppfølging av epilepsisykepleier, mens 1594 ikke hadde fått slik oppfølging. Signifikant flere pasienter med oppfølging fra epilepsisykepleier hadde fått informasjon om diagnosen og andre epilepsirelaterte temaer sammenliknet med de uten slik oppfølging. Pasienter fulgt opp av epilepsisykepleier var mer fornøyd med informasjonen de hadde mottatt. Rundt halvparten av respondentene hadde mottatt eller var fornøyd med informasjon om depresjon, angst tidlig død og seksuelle problemer. Konklusjon: Våre resultater indikerer at pasientoppfølging hos epilepsisykepleier resulterer i høyere grad av pasienttilfredshet ved en rekke epilepsirelaterte temaer. Epilepsisykepleiere bør være en del av de multiprofesjonelle team i epilepsibehandling. Nøkkelord Epilepsi, sykepleier, epilepsisykepleier, informasjon til pasienter.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet – storbyuniversiteteten_US
dc.subjectEpilepsien_US
dc.subjectSykepleieren_US
dc.subjectEpilepsisykepleieren_US
dc.subjectInformasjon til pasienteren_US
dc.titlePasienters tilfredshet med informasjon fra epilepsisykepleier - en web-basert spørreundersøkelseen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionsubmittedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record