Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMorland, Cecilie (hovedveileder)
dc.contributor.advisorØverberg, Linda Thøring (biveileder)
dc.contributor.authorBjørkeng, Emma Karoline
dc.date.accessioned2021-10-05T11:25:35Z
dc.date.available2021-10-05T11:25:35Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2787700
dc.description.abstractForskning viser at fysisk aktivitet og trening kan motvirke depresjon, men det er fortsatt uvisst hvilke mekanismer som stimulerer til positive endringer i hjernens funksjoner hos deprimerte. Utgangspunktet for denne masteroppgaven er tidligere funn fra forskningsgruppen som viste at laktat reseptoren HCAR1 (melkesyrereseptor) finnes langs blodårer som forsyner hjernen med blod samt i hjernens ventrikkelsystem. Hjernen tar opp og forbrenner laktat når musklene er i aktivitet, men tilstedeværelsen av en laktatreseptor peker på at melkesyre også kan ha en signalfunksjon i hjernen. Hypotesen for eksperimentet er at laktat, ved å aktivere HCAR1, bidrar til de positive effektene trening har ved depresjon. Oppgavens første artikkel er en oversiktsartikkel om depresjon og de behandlingsalternativene som finnes i dag, mens den siste artikkelen er en eksperimentell analyse av trening og depresjon hos mus, hvor det er gjennomført forced swim test (FST) for å finne ut om laktat og forskjellige intensiteter av trening har påvirkning på depresjonssymptomer. I begge artiklene er det arbeidet utfra to forskjellige fagfelt, atferdsanalyse og nevrobiologi, og forsøkt å sammenføye disse. Resultatene fra eksperimentene viser at melkesyre er den positive effekten trenings har ved depresjon.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.relation.ispartofseriesMALKS;2021
dc.subjectDepresjonen_US
dc.subjectForsøksdyren_US
dc.subjectLaktaten_US
dc.subjectForced swim testen_US
dc.titleAntidepressiv effekt av fysisk aktivitet/treningen_US
dc.title.alternativeDepresjon og depresjonsbehandling. Artikkel 1en_US
dc.title.alternativeLaktat bidrar til den antidepressive effekten av fysisk aktivitet/trening. Artikkel 2en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel