Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSønning, Kjersti
dc.contributor.advisorTandberg, Bente Silnes
dc.contributor.authorEvensen, Cecilie Dalby
dc.contributor.authorGustavsen, Linn Jahren
dc.date.accessioned2021-09-06T13:25:34Z
dc.date.available2021-09-06T13:25:34Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2773807
dc.description.abstractBakgrunn: Hos premature barn foreligger det en medisinsk forordning av døgnmengde for å sikre tilstrekkelig næringstilførsel, som oftest oppnås gjennom bruk av ernæringssonde. 10% døgnmengde er en prosedyre som går ut på å redusere døgnmengden for å fremme spisetrening hos det premature barnet. Prosedyren, som brukes ved mange nyfødtavdelinger i Norge, innebærer en reduksjon av barnets forordnede døgnmengde fra 180 til 100 ml/kg/døgn. Prosedyren er erfaringsbasert, og det foreligger ikke evidens for hvordan denne påvirker barnets evne til å spise selv. Hensikt: Å beskrive hvordan prosedyren 10% døgnmengde påvirket barnas vektutvikling underveis i prosedyren, samt hvor lang tid barna brukte på å lære seg å spise, og antall spisetreningsforsøk som ble benyttet. Det ble også undersøkt om prosedyren ble praktisert etter retningslinjene, og registrert ammeforekomst ved utreise. Metode: Ved bruk av kvantitativ metode er det gjennomført en retrospektiv observasjonell deskriptiv pilotstudie ved en nyfødt intensiv avdeling i Norge. Data ble innhentet fra pasientjournaler og det ble gjennomført deskriptive analyser ved bruk av IBM® SPSS® statistics. Resultat: Utvalget består av tolv premature barn født før gestasjonsalder 34 uker. Pilotstudien antyder at barnas vektutvikling påvirkes negativt av prosedyren. Barna brukte i gjennomsnitt ni dager før de spiste alt selv, og halvparten av barna hadde behov for mer enn ett forsøk med prosedyren. Det ble gjort funn som viste at praksis avvek fra prosedyrens retningslinjer på flere punkter. Ved utreise fullammet åtte av tolv barn. Konklusjon: Det er behov for en studie i større skala for å kunne beskrive om prosedyren 10% døgnmengde oppnår hensikten med å fremme spisetrening. Studien viste at praksis avvek fra prosedyren på flere punkter og det kan være behov for en kritisk gjennomgang av denne.en_US
dc.description.abstractBackground: To ensure adequate nutritional requirements for the preterm infant, a daily enteral feeding volume is prescribed, and gavage feeding are often required. 10% døgnmengde is a feeding regimen that describes a reduction of the daily volume to enhance full oral feeding in the preterm infant. Several neonatal intensive care units in Norway are using this regimen, involving a reduction of the prescribed daily amount from 180 to 100 ml/kg. The regimen is experience-based and there is no previous evidence of how it affects the infants process to full oral feeding. Purpose: To describe how the feeding regimen affects the infants weight gain during the procedure, the time to attain full oral feeding and how many attempts of the regimen were used. It was also investigated if the regimen was used according to guidelines, and registered breastfeeding rates at discharge. Method: A quantitative retrospective observative descriptive pilot study was conducted in a neonatal unit in Norway. Data was collected from medical journals. Descriptive analysis was performed with the use of IBM® SPSS® statistics. Results: Twelve preterm infants born before 34 weeks of gestational age were included in the study. The results suggests that the weight gain was negatively affected by the regimen. The infants used an average of nine days from the start of the regimen to attain full oral feeding, and half of the infants needed more than one attempt. Practice shows several aberrations from the regimen. Eight infants were exclusively breastfed at discharge. Conclusion: A study of a larger scale is needed to determine whether the protocol is enhancing full oral feeding as intended. This pilot study shows several aberrations from the protocol and suggest the need of a thorough review of the regimen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectPremature barnen_US
dc.subjectSpisetreningen_US
dc.subjectAmmingen_US
dc.subjectSondematingen_US
dc.subjectObservasjonelle studieren_US
dc.subjectPreterm infantsen_US
dc.subjectEating behaviorsen_US
dc.subjectBreast feedingen_US
dc.subjectEnteral nutritionen_US
dc.subjectObservational studiesen_US
dc.title10 % døgnmengde som spisetreningsprosedyre for premature - en pilotstudieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber59en_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Andre klinisk medisinske fag: 799en_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel