Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNordhaug, Marita
dc.contributor.advisorOnstad, Ragnhild Flittie
dc.contributor.authorAugeberg, Silje Therese
dc.contributor.authorGrønfur, Bettie
dc.date.accessioned2021-05-27T13:20:36Z
dc.date.available2021-05-27T13:20:36Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2756707
dc.description.abstractBakgrunn: Ifølge Nasjonal helse-og omsorgsplan har personal- og faglig ledelse stor betydning for arbeidsmiljø, for at sykepleiere skal trives og ha et ønske om å bli på arbeidsplassen. Siden det er mangel på sykepleiere og det også kommer til å vedvare, er det viktig at ledere er bevisst på utøvelse av ledelse og betydningen av jobbtilfredshet. Flere kvantitative studier er utført om betydning for arbeidsmiljø og jobbtilfredshet. Det er derimot få kvalitative studier, det er bakgrunnen for at vi ønsker å samle disse, ved å utføre en metasyntese. Hensikt: Hensikten med studien er å finne ut og beskrive «hvilken betydning sykepleierne mener at ledelsen har for jobbtilfredshet og det å bli på arbeidsplassen». Metode: Designet i studien er kvalitativ metasyntese. Det er utført systematiske søk i databasene MEDLINE og CINAHL, seks kvalitative studier ble inkludert i syntesen. Resultat: Resultatene tyder på at ledelsen er essensiell for at sykepleiere skal oppleve jobbtilfredshet og bli på arbeidsplassen, der kategoriene «samhold og tillit, anerkjennelse, jobbtilfredshet og faglig utvikling» er vesentlige for å trives i arbeidshverdagen. Konklusjon: Det er flere faktorer som har betydning for at sykepleiere skal oppleve jobbtilfredshet og forbli på arbeidsplassen. Sykepleiere er den største yrkesgruppen i helsesektoren. Det er vesentlig at ledere er bevisst på faktorer i ledelse som har innvirking. Det er behov for mer forskning og det hadde vært nyttig å forske videre på ledelsens oppfattelse av hva de mener er viktige faktorer, og om det samsvarer med sykepleieres meninger om dette.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.relation.ispartofseriesMAPO;2021
dc.subjectSykepleiereen_US
dc.subjectLedelseen_US
dc.subjectJobbtilfredsheten_US
dc.titleSykepleierens opplevelse av jobbtilfredshet: En kvalitativ metasyntese om jobbtilfredshet på arbeidsplassenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel