Show simple item record

dc.contributor.advisorLafontan, Sara Rivenes
dc.contributor.advisorBlix, Ellen
dc.contributor.authorBache-Mathisen, Thea Mollat
dc.contributor.authorTeigen, Lena-Christine Aarrestad
dc.date.accessioned2021-05-25T09:53:25Z
dc.date.available2021-05-25T09:53:25Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2756224
dc.description.abstractHensikt: Å få en større innsikt i hvilke barrierer som foreligger blant innvandrerkvinner i forebyggingen av livmorhalskreft og hvorfor de er mindre deltakende i livmorhalsprogrammet. Problemstilling: «Hvilke barrierer påvirker innvandrerkvinnens deltakelse i livmorhalsprogrammet?» Metode: En systematisk litteraturstudie hvor det ble innhentet både kvalitative og kvantitative studier fra 3 databaser gjennom en systematisk søkestrategi og analyseringsprosess. Et utvalg av 13 artikler ble inkludert etter grundig kvalitetsvurdering. Resultat: Forskning viser at det foreligger en rekke barrierer som resulterer i at innvandrerkvinner ikke deltar i livmorhalsscreening. Barrierene ble delt inn i 3 hovedtemaer: Sosioøkonomiske barrierer, sosiokulturelle barrierer og strukturelle barrierer. Identifiserte barrierer presenteres som undertemaene: Innvandrerkvinner, økonomiske forhold og utdanning, alder, familieliv, oppholdslengde, kultursensitivitet, stigmatisering, relasjon til fastlege, helsekunnskap, språkbarrierer, organisering av helsevesenet og tillit til helsevesenet. Konklusjon: Det å være innvandrerkvinne er en av de største barrierene som foreligger for lav deltakelse i livmorhalsprogrammet. Antall innvandrere i Norge øker, og omtrent en tredjedel av den norske fødepopulasjonen er innvandrerkvinner. Det vil være samfunnsnyttig om jordmor får en større rolle i forebygging av livmorhalskreft. Samtidig vil det kunne bidra til en bedre effektivisering av det norske helsevesenet. For å unngå at barrierene blant innvandrerkvinner øker er det nødvendig å iverksette tiltak raskt, slik at barrierene ikke utvikler seg ytterligere.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.relation.ispartofseriesMAJO;2020
dc.subjectInnvandrerkvinneren_US
dc.subjectLivmorhalskreften_US
dc.subjectJordmødreen_US
dc.subjectJordmoren_US
dc.subjectLivmorhalsprogrammeten_US
dc.titleInnvandrerkvinner og livmorhalskreft: En systematisk litteraturstudie med tematisk analyse av kvalitativ og kvantitativ metodeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record