Show simple item record

dc.contributor.advisorBlix, Ellen
dc.contributor.advisorKaasen, Anne
dc.contributor.authorEnger, Malin Aleksandra Preston
dc.contributor.authorFurre, Karoline Marie Ween
dc.date.accessioned2021-05-19T09:22:37Z
dc.date.available2021-05-19T09:22:37Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2755613
dc.description.abstractHensikt: Tidligere forskning viser at CTG blir brukt oftere enn anbefalt hos lavrisikofødende. Hensikten med denne studien er å undersøke hva som kan påvirke jordmødres valg av fosterovervåkningsmetode ved innkomst og i fødsel hos lavrisikofødende. Problemstilling: Hva kan påvirke jordmødres valg av fosterovervåkningsmetode hos lavrisikofødende? Metode: En kvantitativ deskriptiv tverssnittstudie med spørreskjema til jordmødre, vedrørende påvirkning av deres valg av fosterovervåkningsmetode hos lavrisikofødende. Spørreskjemaet ble sendt ut til en bestemt kvinneklinikk i juni 2020. Alle jordmødrene som jobber eller har jobbet med kvinner i fødsel kunne svare. Resultat: 41/95 jordmødre svarte. Jordmødrene anså IA som et godt arbeidsverktøy, men mente at det er i ferd med å erstattes av CTG. CTG ble ikke sett på som et bedre verktøy for dokumentasjon, men det kan effektivisere arbeidet. CTG kan gjøre det enklere å diskutere fosterets ressurser med kolleger. Kultur i avdelingen, høy andel risikofødende og høy arbeidsbelastning kan påvirke til bruk av CTG. Konklusjon: Funnene fra studien tyder på at det er sammensatte årsaker til jordmødres valg av fosterovervåkningsmetode hos lavrisikofødende. Jordmødrene er trygge på egne ferdigheter og kunnskap i bruk av IA, og de mener CTG verken er et bedre verktøy for dokumentasjon, eller gir en bedre forståelse av fosterets ressurser. Det er høy arbeidsbelastning som kan begrense muligheten for å anvende IA, det er en kultur i avdelingen for å anvende CTG, det er lite fokus på bruk av IA, og jordmødrene påvirkes av å jobbe på kvinneklinikk med mange risikofødende og mye patologi. Funnene kan tyde på at årsaken til at retningslinjene for å anvende IA hos lavrisikofødende ikke følges i større grad er fordi valget påvirkes av andre barrierer som kommer i veien for det, og ikke fordi jordmødrene ikke ønsker å anvende det.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeiden_US
dc.relation.ispartofseriesMAJO;2020
dc.subjectFosterovervåkningen_US
dc.subjectIntermitterende auskultasjonen_US
dc.subjectKardiotokografien_US
dc.subjectJordmødreen_US
dc.subjectJordmoren_US
dc.subjectLavrisikofødendeen_US
dc.subjectHøyrisikofødendeen_US
dc.titleJordmødres valg av fosterovervåkningsmetode hos lavrisikofødende: En kvantitativ studieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record