Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRavn, Ingrid Helen
dc.contributor.advisorWinger, Anette
dc.contributor.authorElvelund, Mari Sendstad
dc.contributor.authorVold, Linn Margrethe
dc.coverage.spatialNorgeen_US
dc.date.accessioned2021-05-07T07:08:06Z
dc.date.available2021-05-07T07:08:06Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2754050
dc.description.abstractBakgrunn: Barn opplever moderate til sterke smerter postoperativ, på tross av at det finnes nasjonale og internasjonale retningslinjer for hvordan postoperativ smertelindring til barn bør gjennomføres. Sykepleieren er til stede hos pasientene til alle døgnets tider og har en sentral rolle når det gjelder observasjon av smerter, smertevurdering og smertehåndtering av barn på sykehus. En studie fant at sykepleiere ikke bruker sin kunnskap om postoperativ smertebehandling til barn i klinisk praksis. Forskning viser at sykepleiere har misoppfatninger om barn og smerter, noe som kan føre til at barns smerter underbehandles. Dette fremhever viktigheten av et kontinuerlig fokus på forbedring av postoperativ smertebehandling til barn. Hensikt: Å kartlegge sykepleierens kliniske praksis av postoperativ smertebehandling til barn ved kirurgiske barneposter. Metode: Metoden er kvantitativ. Det ble gjennomført ikke- deltakende observasjon av sykepleieres handlinger knyttet til postoperativ smertebehandling av barn, ved hjelp av strukturert observasjonssjekkliste og feltnotater. Resultat: Det ble utført 31 observasjoner av 29 barn og 49 sykepleiere. Sykepleierne benyttet smertevurderingsverktøy i 35 % av observasjonene. De yngste barna ble sjeldnere smertevurdert enn de eldre barna. I 21 (72 %) av observasjonene hadde barna forordning på Paracetamol det første postoperative døgnet. Intravenøs Paracetamol ble gitt i 31 % av observasjonene det første postoperative døgnet. Sykepleierne utfører hyppigst tiltakene emosjonell støtte (100 %), og kognitive tiltak (87 %). Barnesykepleiere brukte smerteskåringsverktøy oftere enn sykepleiere. Konklusjon: Det er behov for økt fokus på bruk av smertevurderingsverktøy i klinisk praksis. Sykepleierne tar initiativ når det gjelder medikamentell smertebehandling, de ringer lege, og etterspør forordninger og medikamenter, noe som kan tyde på at sykepleiere har kunnskap om medikamentell smertebehandling til barn. Når det gjelder ikke-medikamentelle tiltak tyder våre funn på at sykepleiere trenger mer kunnskap om hvilke ikke-medikamentelle tiltak som er mest effektive for å lindre postoperative smerter hos barn.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectSmertebehandlingeren_US
dc.subjectPostoperative smerteren_US
dc.subjectSykehusinnlagte barnen_US
dc.subjectObservasjonsstudieren_US
dc.subjectBarnesykepleieen_US
dc.subjectPain managementsen_US
dc.subjectPostoperative painsen_US
dc.subjectHospitalized childrenen_US
dc.subjectObservational studiesen_US
dc.subjectPediatric nursingen_US
dc.titlePostoperativ smertebehandling til barnen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Andre klinisk medisinske fag: 799en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel