Show simple item record

dc.contributor.advisorLeegaard, Marit
dc.contributor.authorAlfamirova, Anna
dc.contributor.authorSørlie, Hilde A.
dc.date.accessioned2021-05-06T11:02:27Z
dc.date.available2021-05-06T11:02:27Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2753917
dc.description.abstractBakgrunn: Opprettholdelse av tilstrekkelig sirkulasjon hos pasienten under anestesi er en av anestesisykepleierens oppgaver. Manglende tiltak ved anestesiindusert hypotensjon kan medføre nedsatt perfusjon i vitale organer. Vi har erfart at det mangler faglige retningslinjer på administrering av vasopressorinfusjon perioperativt. Hensikt og problemstilling: Hensikten med masteroppgaven er å utarbeide et forslag til en fagprosedyre for administrering av vasopressorinfusjon ved anestesiindusert hypotensjon hos voksne pasienter i generell anestesi. Problemstillingen er: Administrering av vasopressorinfusjon ved anestesiindusert hypotensjon. Metode: Denne masteroppgaven er et kvalitetsarbeid. Helsedirektoratets Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer ble anvendt som retningslinjemetodikk. Det er utarbeidet PICO-skjemaer til kunnskapssøk, og søkene er strukturert etter kunnskapspyramiden. Vi har anvendt AGREE II til evaluering av forslaget til fagprosedyren. Resultater: På bakgrunn av våre funn i forskning har vi utarbeidet et forslag til en kunnskapsbasert fagprosedyre til bruk i anestesiavdelinger. Konklusjon: Forskning viser at fenylefrin og noradrenalin kan brukes ved behov for vasopressorinfusjon ved anestesiindusert hypotensjon. Disse kan administreres både via perifere og sentrale venekatetre.en_US
dc.description.abstractBackground: Maintaining adequate circulation in the anesthetized patient during general anesthesia is one of the objectives for nurse anesthetists. Lack of action in the case of anesthesia-induced hypotension may lead to decreased perfusion in vital organs. As far as we can see, there are no clinical guidelines for the management of vasopressor infusion during anesthesia-induced hypotension. Objective and research question: The objective of this Master Thesis is to develop a proposal for a clinical guideline for the management of vasopressor infusion to treat anesthesia-induced hypotension in adults undergoing general anesthesia. Our research question is: The Management of Anesthesia-Induced Hypotension with Vasopressor Infusion. Method: This Master Thesis is an evidence-based quality improvement work. We have used the Norwegian Directorate of Health’s Guidelines for Development of Evidence-Based Guidelines as framework and structure for our Thesis. This manual explains the processes and methods used for developing, maintaining and updating guidelines. We developed a systematic search strategy using the PICO framework and structured our search after the evidence-based pyramid. AGREE II has been applied as a tool to evaluate the proposal for a clinical guideline. Results: Based on the review of the evidence relevant to our guideline, we have developed a proposal for an evidence-based clinical guideline to be used in anesthesia departments. Conclusion: Evidence show that phenylephrine and norepinephrine can be used for the management of anesthesia-induced hypotension with vasopressor infusion. They can be administered by both central and peripheral venous access.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectAnestesiindusert hypotensjonen_US
dc.subjectVasopressorinfusjoneren_US
dc.subjectNoradrenalinen_US
dc.subjectFenylefrinen_US
dc.subjectPerifer administreringen_US
dc.subjectSentral administreringen_US
dc.subjectAnesthesia-induced hypotensionen_US
dc.subjectVasopressor infusionsen_US
dc.subjectNorepinephrineen_US
dc.subjectPhenylephrineen_US
dc.subjectCentral administrationen_US
dc.subjectPeripheral administrationen_US
dc.titleAdministrering av vasopressorinfusjon ved anestesiindusert hypotensjon - forslag til fagprosedyreen_US
dc.title.alternativeThe Management of Anesthesia-Induced Hypotension with Vasopressor Infusion: A Clinical Guideline Proposalen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber61en_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Anestesiologi: 765en_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record