Show simple item record

dc.contributor.authorMolin, Marianne
dc.contributor.authorMeyer, Mona Elisabeth
dc.contributor.authorMedin, Tirill
dc.date.accessioned2021-01-29T11:01:06Z
dc.date.accessioned2021-03-10T10:28:40Z
dc.date.available2021-01-29T11:01:06Z
dc.date.available2021-03-10T10:28:40Z
dc.date.issued2020-10-14
dc.identifier.citationMolin, M., Meyer, M.E. & Medin, T. (2020). Anatomi, fysiologi og biokjemi: Sykepleier­studenters opplevde læringsutbytte ved omvendt undervisning. Sykepleien Forskning,15(e-82467). doi:10.4220/Sykepleienf.2020.82467en
dc.identifier.issn1890-2936
dc.identifier.issn1891-2710
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9964
dc.description.abstractBakgrunn: Emnet «Anatomi, fysiologi og biokjemi» (AFB) er et fag som oppleves som krevende av sykepleierstudenter. Omvendt undervisning med studentaktive samlinger som erstatning for tradisjonelle forelesninger har tidligere vist et godt læringsutbytte i dette emnet på radiografutdanningen ved Oslomet. Tilsvarende undervisningsmodell basert på omvendt undervisning ble derfor testet ut ved sykepleierutdanningen ved Oslomet, studiested Pilestredet, høsten 2018. Hensikt: Hensikten med denne studien var å undersøke sykepleierstudentenes egenopplevde læringsutbytte av ulike læringsressurser og -aktiviteter, med hovedvekt på dem som inngikk i en læringsmodell for omvendt undervisning, kalt PISA. I tillegg ønsket vi å undersøke om oppmøte til samlinger og ulike bakgrunnsfaktorer påvirket det samlede opplevde læringsutbyttet med læringsmodellen for omvendt undervisning. Metode: Vi undersøkte studentenes (n = 232) egenopplevde læringsutbytte med ulike læringsressurser og aktiviteter i emnet ved hjelp av et kvantitativt spørreskjema, som også inneholdt noen bakgrunnspørsmål. Vi undersøkte hvilke variabler som påvirket det samlede opplevde læringsutbyttet av læringsmodellen ved hjelp av en multippel regresjon. Resultat: Læringsaktiviteter og -ressurser, som inkluderte lærerkontakt eller sosial samhandling studentene imellom, var blant de aktivitetene som studentene mente ga høyest læringsutbytte. Av aktiviteter og ressurser som inngikk i modellen for omvendt undervisning, oppga studentene lavest opplevd læringsutbytte av Oslomets interne digitale ressurser. Antall stedlige samlinger som studentene hadde deltatt på, samt det at studentene vektla det sosiale ved å lære sammen med andre, viste en signikant sammenheng med samlet læringsutbytte av læringsmodellen for omvendt undervisning. Konklusjon: Oppmøte til stedlige samlinger ser ut til å være en suksessfaktor for opplevd læringsutbytte av en læringsmodell med omvendt undervisning. Videre ga lærerstyrte instruksjoner og forelesninger høyt opplevd læringsutbytte. Det samme gjaldt studentaktiviserende aktiviteter.en
dc.language.isonben
dc.publisherNorsk Sykepleierforbunden
dc.relation.ispartofseriesSykepleien Forskning;15(e-82467)
dc.subjectSykepleierutdanningen
dc.subjectOmvendt undervisningen
dc.subjectStudentaktiv læringen
dc.subjectFlipped classroomen
dc.subjectSpørreskjemaer
dc.titleAnatomi, fysiologi og biokjemi: Sykepleier­studenters opplevde læringsutbytte ved omvendt undervisning.en
dc.title.alternativeAnatomy, physiology and biochemistry: nursing students’ perceptions of the learning outcome from a flipped classroom
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2021-01-29T11:01:06Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2020.82467
dc.identifier.cristin1841054
dc.source.journalSykepleien Forskning


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record