Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLied, Karoline Steenbuch
dc.contributor.authorBerg, Anne-Cathrine
dc.contributor.authorBevan, Katherine
dc.contributor.authorMolin, Marianne
dc.contributor.authorPettersen, Kjell Sverre
dc.date.accessioned2021-01-29T10:58:13Z
dc.date.accessioned2021-03-09T11:53:48Z
dc.date.available2021-01-29T10:58:13Z
dc.date.available2021-03-09T11:53:48Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationLied, K.S., Berg, A., Bevan, K., Molin, M. & Pettersen, K.S. (2020). «Har du først gått i baret, så er løpet kjørt»: Fedmepasienters kunnskap om tilbakefall. Norsk Tidsskrift for Ernæring,(1)en
dc.identifier.issn1503-5034
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9942
dc.description.abstractBakgrunn: En sprekk er en engangsforeteelse som kan skje under en endringsprosess, mens tilbakefall er når en tidligere uvane gjenopptas. Gjentagende sprekk kan føre til tilbakefall, noe som ofte gir følelse av håpløshet og selvforakt til å gjenoppta en påbegynt positiv endringsprosess. Pasienter som ønsker fedmeoperasjon trenger ofte å endre livsstil. Dette kan de få hjelp til gjennom opplæringsprogrammet Startkurs. Det finnes lite forskning om hvordan denne pasientgruppen håndterer tilbakefall og hvilken kunnskap de har om fenomenet. Hensikten med studien var å kartlegge hva slags kunnskap pasienter hadde ervervet seg om fenomenet tilbakefall etter deltakelsen på dette kurset. Metode: Semi-strukturerte individuelle intervjuer av åtte fedmepasienter ble gjennomført i etterkant av Startkurs. Tolkningen av de verbatim transkriberte intervjuene ble utført i en fenomenologisk teoriramme. Resultater: Noen informanter oppga at de etter Startkurs ikke lenger var redde for å oppleve tilbakefall. Andre sa de nå kunne håndtere det ved å tenke annerledes. Nytt for alle var at tilbakefall var et akseptert og nærmest forventet stadium i en livsstilsendringsprosess. Konklusjon: Løpet er ikke kjørt etter en sprekk eller et tilbakefall, men informantene trenger kunnskap og strategier for å håndtere det. Startkurs og lignende pasientopplæringstiltak kan være arenaer hvor man kan få lærdom om dette.en
dc.language.isonben
dc.publisherNorsk Tidsskrift for Ernæring ASen
dc.relation.ispartofseriesNorsk Tidsskrift for Ernæring;(1)
dc.subjectFedmeen
dc.subjectOvervekten
dc.subjectTilbakefallen
dc.subjectLivsstilen
dc.subjectEndringeren
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Ernæring: 811en
dc.title«Har du først gått i baret, så er løpet kjørt»: Fedmepasienters kunnskap om tilbakefallen
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2021-01-29T10:58:13Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.cristin1804209
dc.source.journalNorsk Tidsskrift for Ernæring


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel