Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEilifsen, Christoffer
dc.contributor.authorVie, Aleksander
dc.contributor.authorArntzen, Erik
dc.date.accessioned2011-10-19T13:03:26Z
dc.date.available2011-10-19T13:03:26Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationEilifsen, C., Vie,A. & Arntzen,E. (2011). Eksperimentelle studier av hukommelse innen kognitiv psykologi og atferdsanalyse. Norsk tidsskrift for atferdsanalyse, 38(2), 115-135en_US
dc.identifier.issn0809-781x
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/969
dc.description.abstractKognitiv psykologi har i større grad enn atferdsanalyse interessert seg for fenomener slik de inngår i dagligdagse språkkategorier. Hukommelse1 er et slikt begrep. I kognitiv hukommelsesforskning benyttes det ofte en tilnærming hvor en først finner relasjoner mellom observerbare atferds- og miljøhendelser for deretter å trekke slutninger om underliggende prosesser som relasjonene mellom atferd og miljø skal være avhengig av. Den foreliggende artikkelen tar for seg noen problematiske aspekter ved slik kognitiv hukommelsesforskning. Deretter redegjøres det for en atferdsanalytisk fortolkning av hukommelse og det argumenteres at etablering av betingende diskriminasjoner ved bruk av delayed matching-to-sample (DTMS) prosedyrer kan benyttes til å studere kortidshukommelse. Ulike funn som er blitt gjort ved bruk DMTS prosedyrer beskrives med fokus på studier som undersøker precurrent atferden_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk atferdsanalytisk foreningen_US
dc.relation.ispartofseriesNorsk tidsskrift for atferdsanalyse;38(2)
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Kognitiv psykologi: 267en_US
dc.subjectHukommelseen_US
dc.subjectVitenskapsfilosofien_US
dc.subjectAtferdsanalyseen_US
dc.titleEksperimentelle studier av hukommelse innen kognitiv psykologi og atferdsanalyseen_US
dc.title.alternativeExperimental studies of memory in cognitive psychology and behavior analysisen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel