Show simple item record

dc.contributor.authorBrodtkorb, Camilla
dc.contributor.authorAurdal, Ingvill
dc.contributor.authorØiestad, Britt Elin
dc.date.accessioned2020-09-16T12:09:40Z
dc.date.accessioned2021-01-21T15:08:22Z
dc.date.available2020-09-16T12:09:40Z
dc.date.available2021-01-21T15:08:22Z
dc.date.issued2020-01-28
dc.identifier.citationBrodtkorb, Aurdal, Øiestad BE. En single subject design studie:Ponseti-metoden – med eller uten intensivemanuelle tøyninger. Fysioterapeuten. 2020;1:16-21en
dc.identifier.issn0016-3384
dc.identifier.issn0016-3384
dc.identifier.issn0807-9277
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9386
dc.description.abstractBakgrunn: Mange norske sykehus har integrert intensive manuelle tøyninger i tillegg til Ponseti-metoden i behandlingen av klumpfot, men det er lite dokumentasjon på om tøyningene har effekt. n Hensikt: Hensikten var å undersøke om en periode uten disse manuelle tøyningene reduserer ankel- og fotbevegelighet i klumpføtter som blir behandlet med Ponsetimetoden. n Metode: Single subject design (SSD). Tre babyer mellom tre og 12 måneder født med totalt fem klumpføtter ble inkludert i studien. Utfallsmålene var grader av dorsalfleksjon, plantarfleksjon, totalt bevegelsesutslag i ankelleddet og forfotsadduksjon. Intervensjonen varte i fire uker. Hyppige målinger med goniometer ble gjort før, under og etter intervensjonen. n Resultater: Resultatene viser en trend mot redusert dorsalfleksjon og totalt bevegelsesutslag i hele perioden uten noen tydelige forandringer i intervensjonsperioden. n Fortolkning: En periode på fire uker uten intensive manuelle tøyninger så ikke ut til å ha innvirkning på ankelbevegeligheten i klumpføtter som ble behandlet med Ponseti-metoden. Randomiserte kontrollerte studier er nødvendige for å evaluere effekten av manuelle tøyninger på klumpføtter.en
dc.description.abstractBackground: Several Norwegian hospitals include manual stretching exercises in addition to the Ponseti Method in the treatment of clubfoot, but there is sparse evidence documenting the efficacy of manual stretching. Objective: To evaluate whether a period without manual stretching reduces ankle joint and foot mobility in clubfeet treated with the Ponseti Method. Methods: A single subject design study (SSD) was conducted. Babies between 3 and 12 months born with clubfeet were eligible. The outcome measures were angles in ankle dorsiflexion, ankle plantarflexion, total range of motion (ROM) in the ankle joint and forefoot adduction angle. Outcome measures were taken frequently before, during and after the intervention by goniometer. The outcome measures are illustrated graphically in order to evaluate changes over time. Results: Five clubfeet were included. The results showed a trend towards reduced dorsiflexion and total ROM for the whole period without any visual changes in the intervention period. Conclusion: A period of 4 weeks without manual stretching seemed to not influence ankle joint mobility in babies born with clubfoot who were treated with the Ponseti Method. Randomized controlled trials are needed to evaluate the efficacy of manual stretching.en
dc.language.isonben
dc.publisherNorsk Fysioterapeutforbunden
dc.relation.ispartofseriesFysioterapeuten;1/2020
dc.relation.urihttps://fysioterapeuten.no/barnefysioterapi-fagfellevurdert/en-single-subject-design-studie-ponseti-metoden--med-eller-uten-intensive-manuelle-toyninger/125717
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)en
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectKlumpføtteren
dc.subjectPonseti-metodenen
dc.subjectPonseti, Ignactio Vivesen
dc.subjectManuelle tøyningeren
dc.subjectBevegelsesutslagen
dc.subjectClubfeeten
dc.subjectThe Ponseti Methoden
dc.subjectManual stretchingen
dc.subjectMotion rangesen
dc.titleEn single subject design studie: Ponseti-metoden – med eller uten intensivemanuelle tøyningeren
dc.title.alternativeThe Ponseti Method: With or Without Intensive Manual Stretching. A Single Subject Design Studyen
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2020-09-16T12:09:40Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.cristin1830492
dc.source.journalFysioterapeuten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)