Show simple item record

dc.contributor.authorRøe, Yngve
dc.contributor.authorGranviken, Fredrik
dc.contributor.authorBentsen, Lennart
dc.contributor.authorKenneth, Chance-Larsen
dc.contributor.authorFersum, Kjartan
dc.contributor.authorMajor, Daniel Høgli
dc.date.accessioned2020-09-30T10:50:16Z
dc.date.accessioned2020-10-13T09:59:05Z
dc.date.available2020-09-30T10:50:16Z
dc.date.available2020-10-13T09:59:05Z
dc.date.issued2020-09-22
dc.identifier.citationRøe Y, Granviken F, Bentsen L, Kenneth, Fersum K, Major DH. Mer fysikalsk behandling og mindre kirurgi for pasienter med skuldersmerte. Virkningen av behandlingen, kunnskapshullene og veien videre.. Fysioterapeuten. 2020;7(20):30-33en
dc.identifier.issn0016-3384
dc.identifier.issn0016-3384
dc.identifier.issn0807-9277
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9023
dc.description.abstractInnledning: Skuldersmerte er en vanlig og ofte langvarig muskelskjelettplage. Subakromial smerte utgjør den klart største diagnostiske gruppen. I nye faglige retningslinjer frarådes den mest vanlige formen for skulderkirurgi; subakromial dekompresjon. I kjølvannet av disse endringene uttaler helseminister Bent Høie at pasientene nå må få den behandlingen som virker, nemlig fysikalsk behandling. Formålet med denne fagartikkelen er å oppsummere hva forskningen viser om virkningen av den fysikalske behandlingen og peke ut mulige kunnskapsbaserte retninger for å videreutvikle behandlingen. Hoveddel: Artikkelen gir først en oversikt over hva som er anbefalt fysikalsk behandling for subakromial smerte og hva vi vet om virkningen av den med tanke på å bedre funksjon og redusere smerte. Kunnskapsoppsummeringer konkluderer med at vi ikke har sikker kunnskap om at fysikalsk behandling i form av øvelser og manuell behandling virker bedre enn realistisk placebobehandling. Det finnes kunnskapshull i forskningen når det gjelder hvor hyppig vi bør følge opp pasientene, hvilke øvelser som virker best og hvilke faktorer behandlingen bør rettes mot. Ledende forskere tar nå til orde for at behandling av pasienter med muskelskjelettplager bør ha fokus på mestring og aktiv pasientundervisning. Med dette som utgangspunkt peker artikkelforfatterne ut sentrale satsningsområder for å videreutvikle den fysikalske behandlingen for pasienter med skuldersmerte. Avslutning: Med den mer fremtredende rollen den fysikalske behandlingen nå får, er det viktig at kunnskapsgrunnlaget fremstilles på en ærlig og ansvarlig måte i fagdebatten og i kommunikasjonen med pasienten. Den fysikalske behandlingsmodellen for pasienter med skuldersmerte bør videreutvikles når det gjelder pasientundervisning og tiltak for å øke oppfølging av øvelser. Nye retninger for behandlingen utfordrer den nåværende kunnskapsplattformen og praksisen til fysioterapeutene.en
dc.description.abstractIntroduction: Shoulder pain is one of the most common musculoskeletal complaints and the term ‘subacromial pain syndrome’ is used to describe the most common clinical subgroup. A recent practice guideline for surgery concludes that subacromial decompression should not be offered to patients with subacromial pain. Subsequently, the Norwegian Secretary of State for Health, Bent Høie, in an interview advised that this patient group should receive the most effective treatment, namely physical rehabilitation. Main section: The current paper provides an overview of evidence-based physiotherapy treatment for patients with subacromial pain and discusses relevant evidence. The paper then outlines knowledge gaps, such as the degree of supervision and the content of exercise regimes. Recommendations from leading musculoskeletal research teams suggest an increased focus on self-efficacy and self-management. With this in mind, the authors discuss future directions for treatment of shoulder pain. End section: With the more prominent role physical rehabilitation now has been given, it is necessary for the physiotherapy profession to respond honestly and responsibly. The treatment model should be further developed in line with evidence, and this might challenge the current knowledge-base of physiotherapists.en
dc.language.isonben
dc.publisherNorsk Fysioterapeutforbunden
dc.relation.ispartofseriesFysioterapeuten;7/20 - Årgang 87
dc.relation.urihttps://fysioterapeuten.no/fagfellevurdert-roe-skuldersmerte/mer-fysikalsk-behandling-og-mindre-kirurgi-for-pasienter-med-skuldersmerte-virkningen-av-behandlingen-kunnskapshullene-og-veien-videre/126897
dc.rights© Author(s) (or their employer(s)) 2020. Re-use permitted under CC BY-NC. No commercial re-use. See rights and permissions (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Published by Fysioterapeuten.en
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectSkuldersmerteren
dc.subjectFysioterapien
dc.subjectPasientutdanningeren
dc.subjectKunnskapsbaserte retningeren
dc.subjectBehandlingeren
dc.titleMer fysikalsk behandling og mindre kirurgi for pasienter med skuldersmerte. Virkningen av behandlingen, kunnskapshullene og veien videre.en
dc.title.alternativePhysical rehabilitation instead of surgery for patients with shoulder pain: Treatment effect, knowledge gaps and future directionsen
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2020-09-30T10:50:16Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.cristin1835547
dc.source.journalFysioterapeuten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

© Author(s) (or their employer(s)) 2020. Re-use permitted under CC BY-NC. No commercial re-use. See rights and permissions (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Published by Fysioterapeuten.
Except where otherwise noted, this item's license is described as © Author(s) (or their employer(s)) 2020. Re-use permitted under CC BY-NC. No commercial re-use. See rights and permissions (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Published by Fysioterapeuten.