Show simple item record

dc.contributor.advisorPedersen, Linda Margareth
dc.contributor.advisorJohnsen, Marianne Bakke
dc.contributor.authorFossholt, Ingunn
dc.date.accessioned2020-09-17T13:09:13Z
dc.date.available2020-09-17T13:09:13Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8905
dc.descriptionMaster i fysioterapien
dc.description.abstractHensikt: Forskning på faktorer assosiert med bensmerte på kort sikt for isjiaspasienter er mangelfull. Hensikten var å kartlegge smerteutvikling og baselinefaktorer assosiert med bensmerter etter 6 uker for konservativt og kirurgisk behandlede isjiaspasienter. Studiedesign: Prospektiv kohortstudie. Materiale: Pasienter (n=358) innlagt på sykehus med isjiassmerter verifisert med klinisk undersøkelse og billeddiagnostikk. Metode: Baselinemålinger inkluderte kliniske undersøkelser og spørreskjema med kartlegging av sosiodemografiske- og psykososiale faktorer, rygghistorikk, smerte- og funksjonsstatus. Potensielle baselinefaktorer assosiert med bensmerte ved 6 uker, målt med numerisk rangeringsskala (NPRS:0-10), ble analysert med multippel lineær regresjon. Resultater: Bensmerte var signifikant redusert i oppfølgingsperioden for begge gruppene (p<0.001), med en reduksjon på 5.8 og 3.4 på NPRS for henholdsvis kirurgisk- og konservativ gruppe. Faktorer signifikant assosiert med bensmerte ved 6 uker var høy psykososial risikoprofil (regresjonskoeffisient[B]1.76, 95% konfidensintervall [KI] 0.77-2.76, p<0.001), moderat psykososial risikoprofil i interaksjon med tidligere ryggoperasjon (B2.47, 95% KI 0.31-4.63, p=0.03), og funksjonsbegrensninger (B0.03, 95% KI 0.01-0.04, p=0.01) for konservativ gruppe, og baseline bensmerter for kirurgisk gruppe (B 0.17, 95% KI 0.01, 0.32, p=0.03). Konklusjon: Studien viste signifikant redusert bensmerte i begge grupper under oppfølgingsperioden. Høy psykososial risikoprofil for konservativt- og baseline bensmerte for kirurgisk behandlede isjiaspasienter var sterkest assosiert med bensmerter 6 uker etter innleggelse.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for fysioterapien
dc.relation.ispartofseriesMAFYS;2020
dc.subjectIsjiasen
dc.subjectKorsryggsmerteren
dc.subjectSmerteutviklingen
dc.subjectKohortstudieen
dc.titleAssosiasjon mellom baselinekarakteristika og bensmerte 6 uker etter sykehusinnleggelse hos konservativt eller kirurgisk behandlede isjiaspasienter.en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record