Show simple item record

dc.contributor.advisorØiestad, Britt Elin
dc.contributor.authorGoodchild, Maria
dc.date.accessioned2020-09-16T09:07:49Z
dc.date.available2020-09-16T09:07:49Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8899
dc.descriptionMaster i fysioterapien
dc.description.abstractBakgrunn: Skuldersmerter er en av de vanligste årsakene til å søke helsehjelp. Subakromiale skuldersmerter utgjør en stor andel av skuldersmerter. Mange pasienter med subakromiale skuldersmerter blir henvist til andrelinjetjenesten for behandling. Det foreligger derimot lite kunnskap om hva som kjennetegner norske pasienter henvist til andrelinjetjenesten med denne diagnosen. Dette til tross for at forskning viser at sosiodemografiske og kliniske kjennetegn kan ha mye å si for behandlingsutfallet og prognose. Formål: Hovedmålet med denne oppgaven var å kartlegge sosiodemografiske og kliniske karakteristika hos pasienter med subakromiale skuldersmerter som er henvist til andrelinjetjenesten, og undersøke sammenhengen mellom selvrapportert smerte og funksjon. I tillegg undersøke om det var en sammenheng mellom selvrapportert smerte og arbeidsstatus, og selvrapportert funksjon og arbeidsstatus. Materiale og metode: Studien er en tverrsnittsstudie der 139 deltakere over 16 år deltok i et kvalitetssikringsprosjekt ved skulderpoliklinikken ved Ålesund sykehus. Pasientene svarte på en spørreskjemapakke som besto av enkeltspørsmål relatert til demografiske variabler, smerteregistrering, egenvurdert arbeidsevne, engstelighet for fysisk aktivitet, Pasient-Spesifikk Funksjonsskala (PSFS), kortversjon av Disabilities for The Arm, Shoulder and Hand questionnaire (Quick-DASH) og Hopkins Symptom Check list (HSCL-25). Lineær regresjon ble utført for å undersøke sammenheng mellom selvrapportert funksjon og smerte. To logistisk regresjonsanalyser ble utført, en for selvrapportert smerte og arbeidsstatus og en for selvrapportert funksjon og arbeidsstatus. Resultater: Pasienter henvist til andrelinjetjenesten med subakromiale skuldersmerter var 46 år (10.7), 72 % var kvinner, 66 % var diagnostisert med impingmentsyndrom og 60 % mottok sykestønad fra NAV. Det var en signifikant sammenheng mellom smerte og funksjon (p=<0.001). Deltakerne med høy funksjonsbegrensning hadde 0.97 ganger høyere odds for å motta sykestønad fra NAV (0.943, 0.993). Derimot var det ingen sammenheng mellom høy smerteintensitet og oddsen for å motta sykestønad fra NAV (OR=0.89 (0.718, 1.104))en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for fysioterapien
dc.relation.ispartofseriesMAFYS;2020
dc.subjectSubakromiale skuldersmerteren
dc.subjectSkulderen
dc.subjectAndrelinjetjenesteen
dc.subjectQuick-DASHen
dc.subjectShoulder and Hand questionnaireen
dc.titleHva kjennetegner pasienter med subakromiale skuldersmerter henvist til andrelinjetjenesten: En kvantitativ studie med tverrsnittdesignen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record