Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTveter, Anne Therese
dc.contributor.advisorStuge, Britt
dc.contributor.authorGabrielsen, Rakel
dc.date.accessioned2020-09-14T12:18:42Z
dc.date.available2020-09-14T12:18:42Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8895
dc.descriptionMaster i fysioterapien
dc.description.abstractBakgrunn: Korsrygg- og/eller bekkenleddsmerter er en vanlig plage relatert til graviditet, men kunnskapen om årsakene er mangelfull [1-5]. Hormonelle og biomekaniske endringer samt psykososiale faktorer kan være en forklaring [6, 7]. Studier har vist variasjon i forekomst og symptomer i ulike deler av verden [8], noe som kan tyde på at sosiodemografiske faktorer kan påvirke om man får bekkenleddsmerter [6, 8, 9]. Formål: Formålet med denne studien var å få bedre kunnskap om faktorer som er assosiert med bekkenleddsmerter i graviditeten og faktorer som kan ha assosiasjon med symptomer og aktivitetsbegrensninger hos de med bekkenleddsmerter etter fødsel. Design: To tverrsnittstudier basert på et allerede innsamlet materiale hentet fra en kohortstudie utført av Stuge og medarbeidere [4] (2013-2015). Metode: I siste trimester av graviditeten svarte 801 kvinner på selvrapporterte spørreskjema og deretter på nytt etter fødsel. Etter fødsel var det 441 kvinner som ble inkludert i denne masteroppgaven. Det ble utført logistisk regresjonsanalyse for å finne variabler som var assosiert med bekkenleddsmerter i graviditeten. For å finne variabler som var assosiert med symptomer og aktivitetsbegrensninger etter fødsel ble det utført multippel regresjonsanalyse. Resultater: Hos de gravide kvinnene viste den endelige logistiske regresjonsmodellen at høyere alder, god helserelatert livskvalitet og god/svært økonomisk evne var assosiert med lavere odds for bekkenleddsmerter. Hos kvinnene etter fødsel, viste den endelige multiple regresjonsmodellen at det var assosiasjon mellom god helserelatert livskvalitet og lavere skår på PGQ. Bekymringer for smerter, høyere alder og økt smerteintensitet var assosiert med høyere skår på PGQ etter fødsel. Konklusjon: Hovedfunnene fra denne studien indikerer at høyere alder, bedre helserelatert livskvalitet og god økonomisk evne kan gi lavere odds for bekkenleddsmerter hos kvinner i siste trimester av graviditeten. Hos kvinnene etter fødsel viser resultatene at god helserelatert livskvalitet, er assosiert med lavere skår på PGQ, mens bekymringer for smerter, høyere alder og økt smerteintensitet er assosiert med høyere skår på PGQ.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet-storbyuniversitetet. Institutt for fysioterapi/mensendicken
dc.subjectBekkenleddsmerteren
dc.subjectGraviditeten
dc.subjectSosiodemografiske faktorer,en
dc.subjectKvinnehelseen
dc.subjectFødselen
dc.titleSosiodemografiske og kliniske faktorer som er assosiert med bekkenleddsmerter i graviditet og for symptomer og aktivitetsbegrensninger etter fødselen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel