Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTveiten, Sidsel
dc.contributor.advisorHaukland, Magne
dc.contributor.authorCarlsen, Carina Elisabeth
dc.date.accessioned2020-08-27T09:25:58Z
dc.date.available2020-08-27T09:25:58Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8847
dc.descriptionMaster i empowerment og helsefremmende arbeiden
dc.description.abstractDe senere årene har påvirkeres ansvar i sosiale medier blitt debattert flere ganger i det offentlige. Det er samtidig sparsomt med kvalitativ forskning på påvirkere og refleksjoner rundt ansvar på nett. Studien tar utgangspunkt i seks påvirkeres refleksjoner rundt ansvar og deres legitimering av egen tilstedeværelse på Instagram. Informantene er rekruttert gjennom daværende Barne- og likestillingsdepartementets liste over påvirkere som i 2018 ble invitert til diskusjonsmøte vedrørende utarbeidelse av etiske retningslinjer for påvirkere, samt gjennom sosiale medier. Studien har et eksplorativ og deskriptivt design med kvalitativt intervju som datainnsamlingsmetode. Fenomenologi og hermeneutikk er studiens vitenskapsteoretiske forankring. Påvirkerne begrunner sin virksomhet ut fra sin egen forforståelse, samt anerkjennelse fra sine følgere. De etiske refleksjonene ser ut til å komme i annen rekke når det kommer til hvordan de kommuniserer til og med følgerne. De legger vekt på at det er viktig å være der for den som tar kontakt, men reflekterer lite over hva slags informasjon de gir eller på hvilken måte de gir den. Ettersom sosiale medier er i en konstant utvikling, samt at unges skjermvaner endrer seg raskt, vil det være nødvendig med mer forskning på området.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeiden
dc.relation.ispartofseriesMAPO;2020
dc.subjectInfluenceren
dc.subjectPåvirkeren
dc.subjectInstagramen
dc.subjectSosiale medieren
dc.subjectAnsvaren
dc.titleJeg mener det jo bare godt: En kvalitativ studie av påvirkeres refleksjoner om ansvar og begrunnelse for virksomhet på Instagramen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel