Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNordhaug, Marita
dc.contributor.advisorKnutsen, Ingrid Ruud
dc.contributor.authorWarsla, Lise Merete
dc.date.accessioned2020-08-27T09:03:46Z
dc.date.available2020-08-27T09:03:46Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8845
dc.descriptionMaster i empowerment og helsefremmende arbeiden
dc.description.abstractBakgrunn: Vold og trusler i helse- og omsorgssektoren er et verdensomfattende arbeidsmiljøproblem. Årlig rammes opp mot 60% av ansatte innen enkelte yrkesgrupper, med potensielt alvorlige konsekvenser. Det er behov for forskning på håndtering av voldssituasjoner, samt en dypere innsikt i hvordan det påvirker ansattes helse. Hensikt med masterstudien er å få innsikt i erfaringer ansatte i kommunale botilbud til personer med utviklingshemming og/eller psykiske lidelser har med tiltak som påvirker egen helse/mestring av voldssituasjoner, samt få innsikt i hva slags påvirkning vold har på ansattes helse reflektert opp mot begreper som avmakt, empowerment og helsefremmende arbeidsmiljø. Teoretisk forankring i artikkelen er empowerment og helsefremmende arbeidsmiljø. I refleksjonsoppgaven blir disse begrepene grundigere drøftet og sett opp mot avmakt. Metode: Artikkelen har et kvalitativt design med fokusgruppediskusjoner med 15 ansatte i kommunale botilbud og er analysert ved hjelp av systematisk tekstkondensering. Refleksjonsoppgaven baserer seg på data fra fokusgruppediskusjonene og reflekterer funnene opp mot litteratur. Resultater: Artikkelen presenterer tiltak tilknyttet fem områder; 1) opplæring og planverk, 2) veiledning og debrief, 3) personalatferd og arbeidsplasskultur, 4) tverrfaglig samarbeid og 5) rammebetingelser og tilrettelegging. Refleksjonsoppgaven presenterer hvordan ansatte opplever at voldssituasjonene påvirker deres psykiske helse, og reflekterer over hvordan avmakt og empowerment kan spille inn på et helsefremmende arbeidsmiljø. Konklusjon: Artikkelen viser at det er behov for tiltak som kan bidra til økt mestring av voldssituasjoner. Refleksjoner rundt empowerment synliggjør at det kan være en bidragsyter til å redusere avmakt hos ansatte, og på den måten være en helsefremmende faktor.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeiden
dc.relation.ispartofseriesMAPO;2020
dc.subjectFokusgruppediskusjoneren
dc.subjectVolden
dc.subjectArbeidsplasseren
dc.subjectHelsefremmende arbeiden
dc.subjectEmpowermenten
dc.subjectKvalitativ forskningen
dc.subjectAnsatteen
dc.subjectKommunale botilbuden
dc.titleAlene, ubevæpnet og maktesløs: En kvalitativ studie om vold mot ansatte i kommunale botilbuden
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel