Show simple item record

dc.contributor.advisorØstensjø, Sigrid
dc.contributor.authorTollefsen, Kristin Moen
dc.date.accessioned2020-05-12T13:15:12Z
dc.date.available2020-05-12T13:15:12Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8582
dc.descriptionMaster i fysioterapien
dc.description.abstractBakgrunn: Langvarige og tilbakevendende smerter er et hyppig og alvorlig problem blant barn og unge med cerebral parese (CP), men er ikke systematisk undersøkt blant førskolebarn. Smerter kan i stor grad begrense aktivitet og deltakelse i dagliglivet og ha en negativ påvirkning på barnets livskvalitet. Hensikt: Hensikten med studien har vært å fremskaffe kunnskap om smerter, og forhold som kan relateres til smerter, blant førskolebarn med CP i et longitudinelt perspektiv. Materiale og metode: Studien inkluderer prospektive, longitudinelle og populasjonsbaserte data fra to samtykkebaserte registre, det nasjonale motoriske oppfølgingsprogrammet for barn med (CPOP), og det tilknyttede forskningsregisteret Habiliteringsforløp og tiltak for førskolebarn med CP (CPHAB). Utvalget består av 75 barn som var under fire år ved førstegangsregistrering i CPOP i perioden 01.01.12 til 31.12.16 og som takket ja til deltakelse i CPHAB. Resultater: For 53 av 75 barn er det rapportert om smerter én eller flere ganger i løpet av førskolealder. Det er en signifikant sammenheng mellom smerter og alvorlighetsgrad av CP (GMFCS-nivå), men ingen sammenheng mellom smerter og kjønn. Det er en signifikant større prosentvis andel rapporteringer om muskelskjelettsmerter fra fireårs alder enn før fireårs alder. Smerter i ankler, knær og hofter er hyppigste rapporterte smertelokalisasjon, og det er en signifikant sammenheng mellom smerter og spastisitet i hofteadduktorer og ankel plantarfleksorer. Den prosentvise andelen smerterapporteringer knyttet til utførelse av daglige aktiviteter er jevnt høy gjennom førskolealder. Søvn, toalett/-stellesituasjon og liggende i seng er aktivitetene som hyppigst er forbundet med smerter. Det er ingen signifikant sammenheng mellom smerter og generell livskvalitet. Konklusjon: Smerter er utbredt blant barn med CP i førskolealder, og bør rutinemessig kartlegges også blant de yngste barna. Funnene peker mot betydningen av å iverksette målrettede tiltak for å forebygge langvarige og tilbakevendende muskelskjelettsmerter, og smerter ved utførelse av daglige aktiviteter, så tidlig som mulig i barnas liv. Det fremstår som viktig å ta i bruk verktøy som kan evaluere effekten av tiltak både på muskelskjelettsmerter og smerter i daglige aktiviteteren
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for fysioterapien
dc.relation.ispartofseriesMAFYS;2018
dc.subjectCerebral pareseen
dc.subjectFørskolebarnen
dc.subjectSmerteren
dc.titleSmerter blant førskolebarn med cerebral pareseen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record