Show simple item record

dc.contributor.advisorNilsen, Kristian Bernhard (hovedveileder)
dc.contributor.advisorFossmo, Hanne Ludt (biveileder)
dc.contributor.authorPettersen, Marie Skovli
dc.date.accessioned2020-05-12T13:02:30Z
dc.date.available2020-05-12T13:02:30Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8580
dc.descriptionMaster i fysioterapien
dc.description.abstractIntroduksjon: Personer med arvelig perifer nevropati har ofte nedsatt balanse som et resultat av symptomene. Det finnes i dag ingen medisinsk behandling, og fysioterapi anbefales derfor. Behandlingen endrer ikke på den patofysiologiske prosessen, men kan gjøre det enklere å leve med sykdommen. Med behandling som har som mål å bedre koordinasjon og balanse, er det viktig med gode verktøy til å vurdere behandlingens effekt. Formålet med metodestudien var å undersøke reliabiliteten til balansetestbatteriet BESTest for bruk på personer med arvelig perifer nevropati. Metode: 20 personer med CMT ble testet i BESTest to ganger med en ukes mellomrom. Deltakerne fylte ut spørreskjemaet EQ-5D, gjorde en nevrologisk undersøkelse og ble testet i Bergs balanseskala i tillegg til BESTest. Resultatene fra BESTest ble brukt til å regne skår i mini-BESTest. Resultater: Ingen av deltagerne oppnådde maksimal poengskår for totalskår. Ved fire av seksjonene var det deltagere som oppnådde maksimal poengskår. Relativ reliabilitet målt med ICC gir for BESTest total 0.94 (0.84 - 0.97). For de enkelte seksjonene varierer ICC fra 0.64 til 0.89. Absolutt reliabilitet målt med SDC gir en god reliabilitet, SDC = 9.4. Det var en dårlig negativ korrelasjon mellom de nevrologiske funnene og resultater på BESTest (r= -0.35, p=0.13). Korrelasjonen mellom helserelatert livskvalitet og BESTest var moderat positiv (r=0.466, p=0.039) I de oppgavene som var inkludert i både BESTest og Bergs balanseskala oppnådde flere deltagere maksimal poengskår i Bergs enn i BESTest. Det var ingen stor forskjell i skår mellom BESTest og mini- BESTest. Konklusjon: BESTest har gode test-retest egenskaper målt med relativ og absolutt reliabilitet. Det har en dårlig sammenheng med nevrologiske funn, men en moderat sammenheng med subjektiv vurdering av helsetilstanden. BESTest kan anbefales å brukes til kartlegging av balansefunksjon, men på grunn av tid vil mini-BESTest være mer relevant å anbefale til å måle endringer. Bergs balanseskala kan ikke anbefales å bruke på denne populasjonen.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for fysioterapien
dc.relation.ispartofseriesMAFYS;2018
dc.subjectArvelig perifer nevropatien
dc.subjectBergs balanseskalaen
dc.subjectBalanseen
dc.subjectBESTesten
dc.subjectCMTen
dc.titleReliabilitet av Balance Evaluation Systems Test (BESTest) for personer med arvelig perifer nevropatien
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record