Show simple item record

dc.contributor.advisorMatre, Dagfinn (hovedveileder)
dc.contributor.advisorTveter, Anne Therese (biveileder)
dc.contributor.authorHolm, Kathrine
dc.date.accessioned2020-05-12T11:45:10Z
dc.date.available2020-05-12T11:45:10Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8574
dc.descriptionMaster i fysioterapien
dc.description.abstractBakgrunn: Søvnproblemer ser ut til å være en risikofaktor for utviklingen av ulike typer smertetilstander. Eksperimentelle studier viser også at søvnmangel er assosiert med økt smertesensitivitet. Endret endogen smertemodulering, i form av redusert smertehemming eller økt smertefasilitering, kan muligens være med på å forklare dette. For mange smertetilstander er prevalensen hos kvinner høyere enn hos menn. En hypotese er at endret smertemodulering kan bidra til å forklare til denne kjønnsforskjellen. Formål: Hensikten med denne studien var å undersøke om endogen smertehemming og smertefasilitering ble påvirket av eksperimentell søvnrestriksjon hos friske individer. Det var også ønskelig å undersøke om kjønn hadde betydning for resultatet. Materiale og metode: 39 friske frivillige (21 kvinner og 18 menn), med median alder på 22 år (19-44 år), deltok i en enkeltblindet eksperimentell studie med crossover design. Forsøkspersonene ble testet etter to netter med søvnrestriksjon (50% redusert søvnlengde) og etter minimum to netter med normalsøvn. Søvn ble målt ved hjelp av søvndagbok og aktigraf. Alle smerteforsøkene ble gjennomført ved bruk av varmestimuleringer på underarmen. Smertehemming ble testet med conditioned pain modulation (CPM) og offset analgesi. Ved CPM ble smertehemming målt ved at en pågående smerte ble redusert ved applisering av en ny samtidig smertefull kuldestimulus. Smertehemmingen ved offset analgesi ble målt ved at en liten reduksjon i temperatur gav en relativt stor reduksjon i smerteintensitet. Smertefasilitering ble testet ved temporal summasjon. Ved temporal summasjon vil en vedvarende smertefull stimulering etterhvert gi økende smerteintensitet. Resultater: Det var ingen signifikant endring i smertehemmende effekt etter søvnrestriksjon, hverken for CPM eller offset analgesi. Det var heller ingen signifikant interaksjon mellom søvnbetingelse og kjønn. Forsøkspersonene oppnådde ingen temporal summasjon, effekten av søvnrestriksjon ble derfor ikke testet. Konklusjon: Resultatene støtter ikke hypotesen om at endogen smertehemming er redusert etter søvnrestriksjon. Kjønn ser heller ikke ut til å ha betydning for resultatet. Metodologiske utfordringer kan ha påvirket resultatene.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for fysioterapien
dc.relation.ispartofseriesMAFYS;2018
dc.subjectSøvnrestriksjonen
dc.subjectEksperimentell smerteen
dc.subjectSmertemoduleringen
dc.subjectTemporal summasjonen
dc.subjectSøvnproblemeren
dc.subjectConditioned pain modulationen
dc.subjectOffset analgesien
dc.titleSøvnrestriksjon og smertemodulering: En eksperimentell crossover studie med friske voksneen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record