Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorGroven, Karen-Synne
dc.contributor.authorAmundlien, Kristine
dc.contributor.authorMykland, Maren Hærum
dc.date.accessioned2020-05-12T11:36:21Z
dc.date.available2020-05-12T11:36:21Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8573
dc.descriptionMaster i fysioterapien
dc.description.abstractBakgrunn: Overvekt og fedme regnes i dag som en av de mest utbredte helseutfordringene hos barn (WHO, 2018). Tidlig intervensjon er essensielt, og barn med overvekt og fedme skal, ifølge nasjonale retningslinjer, tilbys et behandlingsopplegg bestående av blant annet fysiske aktivitetsgrupper (Helsedirektoratet, 2010). Hensikt: Hensikten med dette prosjektet er å utvide kunnskapen om barn som deltar i disse fysiske aktivitetsgruppene. Dette gjøres ved å undersøke hvilke erfaringer barna har selv. Problemstilling: “Hvilke erfaringer har barn med overvekt og fedme med deltakelse i fysiske aktivitetsgrupper organisert i primærhelsetjenesten?” Metode: Prosjektet har en kvalitativ tilnærming, og benytter seg av semistrukturerte intervjuer. Det er inkludert åtte informanter som deltar i fysiske aktivitetsgrupper i en kommune i Norge. Informantene er 6-10 år, med en iso-KMI på 25-35. Det empiriske materialet er analysert ved bruk av tematisk analyse etter Braun & Clarke (2006). Resultater: Få av informantene våre opplevde at de selv hadde fått være med på å bestemme om de ønsket deltakelse i de fysiske aktivitetsgruppene, og flere uttrykte at de ønsket å slutte. Foreldrene ble oppgitt som pådrivere for både å starte i opplegget, og for å fortsette. Informantene trakk frem medbestemmelse og lekpregede aktiviteter som grunner til at de trivdes i aktivitetsgruppene. Løping ble trukket frem som kjedelig. Få anså de andre deltakerne som vennene sine, og de snakket lite med dem. De snakket heller ikke om behandlingsopplegget utenfor aktivitetsgruppene, foruten med mor eller far. Konklusjon: Det bør fokuseres mer på autonomi knyttet til deltakelse i slike fysiske aktivitetsgrupper. Oppleggene bør også legges opp på en slik måte at det oppleves som “gøy”, og at deltakerne får kontakt med de andre barna. Dette forutsetter at aktivitetene blir lagt opp som lek, at utfordringene samsvarer med alle barnas ferdighetsnivå og et tilstrekkelig oppmøte. Videre bør det forskes mer på langtidseffekten av behandlingsopplegg for barn med overvekt og fedme, gjerne i sammenheng med de deltakende barnas egne erfaringer.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for fysioterapien
dc.relation.ispartofseriesMAFYS;2018
dc.subjectFedmeen
dc.subjectOvervekten
dc.subjectBarnen
dc.subjectPrimærhelsetjenestenen
dc.subjectFysisk aktiviteten
dc.subjectAktivitetsgrupperen
dc.titleBarn med overvekt og fedme sine erfaringer med deltakelse i fysiske aktivitetsgrupperen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel