Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLund, Anne
dc.contributor.authorSølvsberg, Anne Myhre
dc.date.accessioned2020-05-08T12:59:21Z
dc.date.available2020-05-08T12:59:21Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8545
dc.descriptionMaster i ergoterapien
dc.description.abstractBakgrunn: Det økende antallet eldre i befolkningen er beskrevet som en stor utfordring på verdensbasis. Velferdsteknologi tar sikte på å møte denne utfordringen ved å gjøre det mulig for eldre å kunne bo selvstendig i egen bolig, og samtidig redusere kostnader til helsetjenestene. Eldre kan av ulike grunner bli ekskludert fra å bruke teknologi i hverdagen, og kan medføre aktivitetsmessig urettferdighet. Det er behov for mer kunnskap om hvordan eldre bruker nettbrett i hverdagen. Hensikt: Å undersøke hvordan fire beboere (65+) i en Omsorg+ bolig i Norge erfarer bruk av nettbrett i hverdagslivet og hvordan brukergrensesnittet kan hemme eller fremme bruken av nettbrettet. Metode: Deltakende observasjon med «tenke høyt-tilnærming» ble anvendt for å undersøke deltakernes tanker, følelser og valg mens de utførte selvvalgte aktiviteter på eget nettbrett i eget hjem. Det ble gjort videoopptak av deltakernes hender mot nettbrettet. Opptakene fanget også det deltakerne fortalte. Analyse: Det auditive- og visuelle datamaterialet ble transkribert og analysert ved bruk av systematisk tekstkondensering og videografi. Konsepter fra aktivitetsvitenskap, som «doing», «being», «belonging», «becoming» og «retten til aktivitet og deltakelse» ble anvendt for å forstå og fortolke resultatene. Resultat: Deltakerne erfarte glede og nytte ved å bruke nettbrettet til å gjøre kjente aktiviteter på nye måter. De opprettholdt tilhørighet til familie og venner, og ønsket å lære mer. Til tross for enkelte hemmere, erfarte deltakerne nettbrettet som enkelt å bruke. De hadde også funnet ulike strategier for bruken av det. Konklusjon: Gjennom å ha funnet ulike strategier bidro deltakerne til inkludering av seg selv i en digital kontekst. Ergoterapeuter er sentrale aktører for å fremme aktivitet og deltakelse i den digitale konteksten, ved å muliggjøre at eldre tar i bruk nettbrett i hverdagen. Fokus på hverdagslige hemmere, som lange negler, kan være avgjørende for eldres bruk av nettbrett.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for ergoterapi og ortopedi ingeniørfagen
dc.relation.ispartofseriesMAERGD;2019
dc.subjectEldreen
dc.subjectNettbretten
dc.subjectInkluderingen
dc.subjectDigital konteksten
dc.subjectVelferdsteknologien
dc.subjectTeknologien
dc.titleDet var en voldsom åpenbaring: En kvalitativ studie av noen beboere i en Omsorg+ bolig sine erfaringer med bruk av nettbrett i hverdagsliveten
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel