Show simple item record

dc.contributor.advisorSolvang, Per Koren
dc.contributor.authorSarwar, Osman
dc.date.accessioned2020-05-08T08:24:14Z
dc.date.available2020-05-08T08:24:14Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8539
dc.descriptionMaster i rehabilitering og habiliteringen
dc.description.abstractBakgrunn: Psykisk utviklingshemmede har en særegen lovgivning vedrørende rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming, kapittel 9 i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL). Da loven ble vedtatt, var det delte meninger om hvordan loven ville bli praktisert og hva den ville føre til. Hensikten med denne studien er å undersøke hvordan tjenesteytere i institusjoner for psykisk utviklingshemmede erfarer å arbeide med tjenestemottakere som har vedtak om tvang og makt etter HOL kap. 9. Metode: Denne masteroppgaven er en kvalitativ studie som baserer seg på semistrukturert intervju med seks tjenesteytere som arbeider på to ulike institusjoner. Tematisk analyse ble benyttet for å analysere dataene. En slik fremgangsmåte gjør det mulig å identifisere, analysere og rapportere temaer/mønster i dataene. Funn: Funnene i studien viser at rettssikkerheten og kvaliteten i arbeidet rundt brukergruppen oppleves av informantene som ivaretatt. Informantene opplever at de har stor grad av makt i relasjonen med tjenestemottakerne og de anser det som nødvendig å benytte tvang og makt i omsorgen for å avverge vesentlig skade. Videre trer det frem i funnene at det er stort fokus på selvbestemmelse og medbestemmelse i helsevesenet, men at det kan være utfordrende å muliggjøre dette. Konklusjon: HOL kapittel 9 gir tjenesteytere føringer for hvordan arbeidet med tjenestemottakere med vedtak skal foregå og dermed i størst mulig grad unngå situasjoner som kan føre til vesentlig skade. Informantene opplever at de har stor grad av makt i relasjonen med tjenestemottakerne og kan havne i situasjoner hvor det ikke er tydelig skille mellom hva som er tvang og makt. Det fordrer til at tjenesteytere har tilstrekkelig med kunnskap og kompetanse i arbeidet med brukergruppen noe som informantene opplever som mangelfullt.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for fysioterapien
dc.relation.ispartofseriesMAREH;2019
dc.subjectPsykisk utviklingshemmingen
dc.subjectTvangen
dc.subjectMakten
dc.subjectRettssikkerheten
dc.subjectKunnskapen
dc.subjectKompetanseen
dc.subjectUtdanningskraven
dc.subjectSelvbestemmelseen
dc.titleOmsorg, hverdagsliv og tvang: Tjenesteyteres erfaring av å arbeide med tjenestemottakere med vedtak etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9. Besvart.en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record