Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMatre, Dagfinn (hovedveileder)
dc.contributor.advisorRøe, Yngve (biveileder)
dc.contributor.authorRameshk, Hossein
dc.date.accessioned2020-05-07T12:10:17Z
dc.date.available2020-05-07T12:10:17Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8526
dc.descriptionMaster i fysioterapien
dc.description.abstractNorge jobber 70% av sykepleiere skift, noe som øker risikoen for søvnforstyrrelser. Økt fysisk aktivitet har vist seg å ha en positiv innvirkning på søvnkvalitet, men det er uklart om dette er avhengig av om aktiviteten foregår i arbeidet eller på fritiden. Formål: Formålet med denne oppgaven er å undersøke om det er en sammenheng mellom fysisk aktivitet i arbeidstiden og søvnkvalitet, mellom fysisk aktivitet i fritiden og søvnkvalitet, samt om en eventuell sammenheng varierer med vakttypen til turnusarbeidende sykepleiere. Metode: 92 sykepleierne i 3-delt turnus besvarte en mobildagbok, og hadde en aktivitetsmåler plassert på ankelleddet i 4 uker. Antall minutter med aktivitet tilbrakt i moderat-høy intensitet ble summert opp, for både aktivitet på jobb (OPA) og fritid (LTPA). Sammenhengen mellom fysisk aktivitet på jobb og fritid og søvnkvalitet ble kalkulert med mixed models. Den samme statistiske analysen ble anvendt til å beregne sammenhengen mellom aktivitet på jobb og vakttype og søvnkvalitet. Faktorer som ble kontrollert for var: søvnløshet, søvnkvalitet, kronotype, alder og kjønn. Resultat: Utvalget i denne studien besto av 90% kvinner med medianalder 35 år. Ved ujusterte analyser var sammenhengen mellom OPA og søvnkvalitet signifikant positivt med (β= 0.12, KI 0.024,0.192). Ved den justerte analysen var denne sammenhengen ikke lenger signifikant (β= 0.06, KI -0.018,0.162). Hverken de justerte eller ujusterte analysene for fysisk aktivitet på fritiden viste en signifikant sammenheng. I dette utvalget var det generelt høyest aktivitetsnivå på dagvakter, og kveldsvakter sammenlignet med nattvakter. Både ujustert og justerte analysene viste at OPA ved kveldsvakt påvirket søvnkvaliteten signifikant negativt (β= -0.3, KI -0.54,-0.06). Konklusjon: Hvis man ser bort fra vakttype var det ingen signifikant sammenheng mellom OPA og søvnkvalitet. Dette var også tilfelle for sammenhengen mellom LTPA og søvnkvalitet. Derimot var OPA aktivitet ved kveldsvakt, assosiert med lavere gjennomsnittlig søvnkvalitet sammenlignet med andre vakttyper.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for fysioterapien
dc.relation.ispartofseriesMAFYS;2019
dc.subjectSøvnkvaliteten
dc.subjectFysisk aktiviteten
dc.subjectSykepleiereen
dc.subjectFritiden
dc.subjectArbeiden
dc.titleFysisk aktivitet paradoks: En prospektiv kohortstudie blant sykepleiere i 3-delt turnus: En kvantitativ studieen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versiondraften


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel