Show simple item record

dc.contributor.advisorTveter, Anne Therese
dc.contributor.advisorØiestad, Britt Elin
dc.contributor.authorTøndel, Marte Jacobsen
dc.date.accessioned2020-05-07T08:49:37Z
dc.date.available2020-05-07T08:49:37Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8514
dc.descriptionMaster i fysioterapien
dc.description.abstractBakgrunn: Tidligere forskning har vist at redusert muskelstyrke i mm.quadriceps korrelerer med økt smerte hos personer med kneleddsartrose, men få studier har undersøkt sammenhengen mellom endring i muskelstyrke og endring i smerte. Økt muskelstyrke i mm.quadriceps er ofte et hovedmål for behandling av kneleddsartrose. Det er dog ikke funnet litteratur på minste viktige endring i muskelstyrke i mm.quadriceps. Formål: Undersøke sammenhengen mellom endring i muskelstyrke i mm. quadriceps og endring i smerte hos personer med kneleddsartrose, samt estimere minste viktige endring i muskelstyrke i mm.quadriceps hos personer med kneleddsartrose. Metode: Denne studien bruker data fra en randomisert kontrollert studie og inkluderer 59 studiedeltakere i alderen 42 til 69 år med mild til moderat røntgenologisk kneleddsartrose i henhold til Kellgren og Lawrence klassifiseringssystem samt klinisk verifisert kneleddsartrose i henhold til the American College of Rheumatology. Data fra studiestart og oppfølging ved 14 uker blir benyttet. Korrelasjonsanalyse ble benyttet for å undersøke sammenheng mellom endring i muskelstyrke og endring i smerte, og Receiver Operating Characteristic Curves (ROC)-analyse ble benyttet for å undersøke minste viktige endring i muskelstyrke i mm.quadriceps. Resultat: Analysene viste ingen statistisk signifikant korrelasjon mellom endring i muskelstyrke-variablene og endring i smerte. ROC-analysene viste lave areal under kurven-verdier og kunne ikke estimere minste viktige endring i muskelstyrke i mm.quadriceps. Konklusjon: Resultatene indikerer at det ikke er sammenheng mellom endring i muskelstyrke og endring i smerte, men resultatene bør sees i lys av metodiske begrensninger. Særlig problematisk er det at gruppene ble analysert under ett og har lav utvalgsstørrelse. Det var ikke mulig å estimere minste viktige endring i muskelstyrke i mm.quadriceps. Dette skyldes trolig at endringsspørsmålet som ble benyttet i estimeringen ikke reflekterer endring i muskelstyrke i tilstrekkelig grad. Denne studien belyser at det trengs mer forskning på feltet. Forskningen vil være nyttig for personer med kneleddsartrose så vel som samfunneten
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for fysioterapien
dc.relation.ispartofseriesMAFYS;2019
dc.subjectKneen
dc.subjectArtroseen
dc.subjectKneleddsartrose,en
dc.subjectMuskelstyrkeen
dc.subjectQuadricepsen
dc.subjectSmerteren
dc.subjectMinste viktige endringen
dc.titleSammenhengen mellom endring i muskelstyrke og endring i smerte, og minste viktige endring i muskelstyrke hos personer med kneleddsartroseen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record