Show simple item record

dc.contributor.authorBruusgaard, Kari A.
dc.contributor.authorHellem, Elisabet
dc.contributor.authorØstrem, Anders
dc.contributor.authorHøegh Henrichsen, Svein
dc.date.accessioned2020-02-05T15:11:57Z
dc.date.accessioned2020-03-03T09:10:34Z
dc.date.available2020-02-05T15:11:57Z
dc.date.available2020-03-03T09:10:34Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationBruusgaard, K.A., Hellem, E., Østrem, A. & Høegh Henrichsen,S. (2019). Et bedre liv med KOLS: Erfaringer med en lavterskelmodell for lungerehabilitering i kommunehelsetjenesten. Fysioterapeuten, 6:24-30en
dc.identifier.issn0016-3384
dc.identifier.issn0016-3384
dc.identifier.issn0807-9277
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8217
dc.description.abstractHensikt: Beskrive erfaringer med en interprofesjonell lavterskelmodell for lungerehabilitering i kommunehelsetjenesten, sett med pasienter og fagpersoners øyne. Design og metode: Kvalitativt design med fokusgruppeintervju. Materiale: 20 pasienter, 10 kvinner og 10 menn, med gjennomsnittsalder på 71,4 år Funn: Det er behov for mer kunnskap om KOLS i kommunehelsetjenesten. Tilbud om oppfølging og henvisningsrutiner fra fastlegene er mangelfulle. Prosjektet har bidratt til å utvikle pasientkompetanse gjennom styrket opplevelse av egenkontroll og mestringsevne, samt gitt pasientene flere verktøy til å håndtere symptomer. Nye erfaringer med kroppen har endret pasientenes holdninger til egen sykdom og bidratt til en bedre hverdag og en lysere tro på fremtiden, men det er fortsatt en utfordring for mange å skulle fortsette å trene på egenhånd Konklusjon: Interprofesjonelle lavterskel rehabiliteringstilbud i regi av kommunehelsetjenesten viser lovende resultater, både med hensyn til gjennomførbarhet og gevinster for deltakerne. Rehabiliterings-tilbudet og fellesskapet i treningsgruppen har bidratt til trivsel, trygghet og bedret arbeidskapasitet i hverdagen. Det er utfordrende for personer med KOLS å klare å opprettholde gevinstene uten en eller annen form for oppfølging.en
dc.language.isonben
dc.publisherNorsk Fysioterapeutforbunden
dc.relation.ispartofseriesFysioterapeuten;6/19
dc.relation.urihttps://fysioterapeuten-eblad.no/dm/fysioterapeuten-6-19/24/#zoom=z
dc.rightsAlle fag- og vitenskapelige artikler i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Det betyr at alle fritt kan lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten. Bruken er begrenset til ikke-kommersiell aktivitet, og rettigheter til bruk ut over dette skal innhentes fra forfatter(ne) og eventuelt andre opphavsmenn tilknyttet innholdet i artikkelen.en
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectLungerehabiliteringen
dc.subjectKOLSen
dc.subjectPasienterfaringeren
dc.subjectKommunehelsetjenesteren
dc.subjectPasientkompetanseen
dc.subjectEgenkontrollen
dc.subjectMestringen
dc.subjectGevinster
dc.titleEt bedre liv med KOLS: Erfaringer med en lavterskelmodell for lungerehabilitering i kommunehelsetjenestenen
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2020-02-05T15:11:57Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.cristin1791307
dc.source.journalFysioterapeuten
dc.relation.projectIDExtraStiftelsen: ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering RB79038


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Alle fag- og vitenskapelige artikler i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Det betyr at alle fritt kan lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten. Bruken er begrenset til ikke-kommersiell aktivitet, og rettigheter til bruk ut over dette skal innhentes fra forfatter(ne) og eventuelt andre opphavsmenn tilknyttet innholdet i artikkelen.
Except where otherwise noted, this item's license is described as Alle fag- og vitenskapelige artikler i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Det betyr at alle fritt kan lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten. Bruken er begrenset til ikke-kommersiell aktivitet, og rettigheter til bruk ut over dette skal innhentes fra forfatter(ne) og eventuelt andre opphavsmenn tilknyttet innholdet i artikkelen.