Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRee, Gunnaren_US
dc.contributor.authorKjernsli, Hege Hjalsmo K.en_US
dc.contributor.authorWing, Carolina Thereseen_US
dc.contributor.authorStrømberg, Bente Ellinoren_US
dc.date.accessioned2011-07-05T10:48:38Z
dc.date.available2011-07-05T10:48:38Z
dc.date.issued2008en_US
dc.identifier.citationNorsk tidsskrift for atferdsanalyse. 2008, 35(2), 59-67en_US
dc.identifier.issn0809-781Xen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/806
dc.description.abstractResymé Artikkelen beskriver behandling av uakseptabel klemming (omfavnelse) av andre personer hos en døvblindblitt kvinne med utviklingshemning. Kvinnen er diagnostisert som helt blind på høyre øye og har en liten synsrest på venstre. Klemmingen kunne oppleves som krenkende, og overskred vanligvis andres intimgrenser. Når klemmer ble avvist, kunne hun reagere med å slå seg mot hode og kropp. Behandling besto av et treningsprogram der modeller utførte et rollespill som hun observerte. I rollespillet ble ønsket atferd (fravær av klemming) forsterket ved bruk av tegnøkonomi. Etter rollespillet trente kvinnen på samme måte på ikke å klemme. Dette skjedde i egne treningsøkter. Kvinnen utførte korrekt respons i samtlige forsøk i samtlige økter. Resultatene viser en reduksjon av klemming på i snitt 92 % over en periode på 43 uker. Det var ingen øking i selvskading i tiltaksperioden, snarere en reduksjon. Vi drøfter hva effekter kan skyldes, samt etiske aspekter ved behandlingen og mulige svakheter ved bruk av AB-design.en_US
dc.language.isonoren_US
dc.relation.ispartofseriesNorsk tidsskrift for atferdsanalyseen_US
dc.subjectUtviklingshemningen_US
dc.subjectSynshemningen_US
dc.subjectHørselhemmingen_US
dc.subjectDøvblindheten_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Psychology: 260en_US
dc.titleReduksjon av overdreven klemming (omfavnelse) av andre personeren_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.identifier.doihttp://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_8712


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel