Show simple item record

dc.contributor.authorArntzen, Eriken_US
dc.contributor.authorLøkke, Jon Arneen_US
dc.contributor.authorLøkke, Gunnen_US
dc.date.accessioned2011-07-05T10:48:37Z
dc.date.available2011-07-05T10:48:37Z
dc.date.issued2010en_US
dc.identifier.citationNorsk tidsskrift for atferdsanalyse, årgang 36(2009), nr 4, 231-240en_US
dc.identifier.issn0809-781Xen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/804
dc.description.abstractI artikkelen beskriver vi et tiltak for å øke lesehastigheten hos en 14 år gammel gutt med kognitiv svikt og reaktiv tilknytningsforstyrrelse. Hurtiglesingsteknikker med vekt på å utvide synsfeltet ble benyttet i korte lesespurter. Målet var flytende leseferdigheter. Standard endringsskjemaer (SES) ble brukt for å overvåke læringsprosessen. Opplæringen fant sted på skolen og i avlastningsboligen. Ved oppstart av tiltaket var lesehastigheten på 82 ord per minutt. Etter 17 uker hadde den økt til 235 ord per minutt på skolen og til i overkant av 200 ord i avlastningsboligen. Resultatene diskuteres i forhold til tidligere studier som viser eff ekt av hurtiglesingsteknikker. Deltakerens individuelle læringsmønster diskuteres med utgangspunkt i data fra SESen_US
dc.publisherNorsk atferdsanalytisk foreningen_US
dc.subjectLeseflyten_US
dc.subjectLeseopplæringen_US
dc.subjectPresisjonsopplæringen_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Psychology: 260::Cognitive psychology: 267en_US
dc.titleBruk av hurtiglesningsteknikker for å øke lesehastighet hos gutt med kognitiv svikt og reaktiv tilknytningsevneen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.identifier.doihttp://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_13174


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record