Show simple item record

dc.contributor.advisorBjørnnes, Ann Kristin
dc.contributor.authorLande, Julie Elisabeth Hannestad
dc.contributor.authorEnget, Susanne
dc.date.accessioned2020-02-03T14:01:58Z
dc.date.available2020-02-03T14:01:58Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8042
dc.descriptionMaster i jordmorfagen
dc.description.abstractHensikt: Oppsummere kvalitativ forskning for å belyse samlivspartnerens opplevelse av akutte hendelser i fødsel. Problemstilling: Hvordan opplever samlivspartneren akutte hendelser i fødsel? Metode: En systematisk litteraturstudie med kvalitativ tilnærming. Søket ble gjennomført 20 mai 2019 i databasene Medline, Cinahl og PsycINFO. Inklusjonskriteriene var engelskspråklige primærstudier med kvalitativ design, som tar for seg samlivspartnerens opplevelse av akutte hendelser i fødsel hos både første- og flergangsfødende. Artiklene er publisert etter år 2000. Det har blitt utført en metasyntese basert på Thomas og Harden’s tematiske syntese. Funn: Søket ga oss totalt 3659 treff, og av disse ble 20 primærstudier inkludert på bakgrunn av inklusjonskriteriene. Studiene inkluderer 323 samlivspartnere i alderen 19-67 år. Fem analytiske temaer ble identifisert: et uforutsett fødselsforløp, opplevelsen av instrumentell og operativ forløsning, opplevelsen av informasjon, helsepersonellets påvirkningskraft på opplevelsen og en psykisk påkjenning. Funnene tyder på at samlivspartnerne opplever redsel, frykt og lite kontroll ved akutte hendelser. Instrumentell og operativ forløsning er følelsesmessig utfordrende, men fødselssmerten er også vanskelig å være vitne til. Konklusjon: Fødselsopplevelsen preges av lite informasjon som kan skape misforståelser og opplevelsen av å bli lite inkludert. Flere beskriver en psykisk påkjenning avhengig av fødselens alvorlighetsgrad eller deres opplevelse av fødselen.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeiden
dc.relation.ispartofseriesMAJO;2019
dc.subjectSamlivspartneren
dc.subjectFødselsopplevelseen
dc.subjectAkutte hendelseren
dc.subjectFødselen
dc.subjectKomplikasjoneren
dc.subjectObstetrikken
dc.subjectOperativ forløsningen
dc.subjectInstrumentellen
dc.titleEn kvalitativ litteraturstudie om samlivspartnerens opplevelse av akutte hendelser i fødselen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record