Show simple item record

dc.contributor.advisorLukasse, Mirjam (hovedveileder)
dc.contributor.advisorGarnweidner-Holme, Lisa (biveileder)
dc.contributor.authorBøhler, Tone Klette
dc.date.accessioned2020-02-03T13:09:16Z
dc.date.available2020-02-03T13:09:16Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8041
dc.descriptionMaster i jordmorfagen
dc.description.abstractBakgrunn: Vold mot kvinner i graviditeten er anerkjent som et globalt folkehelseproblem. Vi vet imidlertid lite om effekten av voldsutredning og intervensjon under graviditet og især overfor ikke-etnisk norske. Hensikten med denne masteroppgaven er å undersøke jordmødres erfaringer med deltagelse i en studie som bruker et kultursensitiv mHelse -verktøy i kartlegging og forebygging av vold i svangerskapet og overfor ikke-etnisk gravide. Målet er å undersøke jordmødres erfaringer knyttet til rekruttering og deltagelse i studien «Trygt Svangerskap». Metode: Studien er kvalitativ design med semi-strukturerte individuelle intervjuer med sju informanter, og hvor tematisk analyse er benyttet som analysemetode. Resultater: Studien viste at jordmødrene lister flere motiverende faktorer for å delta og der især behov for mer kunnskap om vold, bidra til å hjelpe kvinner og anbefalinger fra Nasjonale retningslinjer er framtredende. Jordmødrene opplevde rekruttering til studien som greit, men understreker tilstrekkelig med tid som viktig, og at skrive- og lese ferdigheter og ulik kulturbakgrunn kan være barrierer for deltagelse hos ikke- etnisk norske gravide. Jordmødrene er positive til bruk av mHelse-verktøy, samtidig som de belyser alternative tiltak som personlige konsultasjon og samtaler. Jordmødrene viser til behov for tverrfaglig støtte ved avdekking av vold i svangerskapsomsorgen. Konklusjon: Denne studien kan belyse hvordan sju strategisk utvalgte jordmødre beskriver erfaringer knyttet til å samtale om vold og deres deltagelse i «Trygt Svangerskap». Jordmødrenes viser et tydelig engasjement for å hjelpe kvinner og har flere motiverende faktorer for å bidra med forskning innenfor temaet vold i svangerskapsomsorgen, dersom forholde legges til rette for det.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeiden
dc.relation.ispartofseriesMAJO;2019
dc.subjectVold i nære relasjoneren
dc.subjectJordmødreen
dc.subjectJordmoren
dc.subjectSvangerskapsomsorgenen
dc.subjectScreeningen
dc.subjectKultursensitiviteten
dc.subjectGraviditeten
dc.subjectGravideen
dc.subjectEtnisiteten
dc.titleJordmødres erfaringer knyttet til rekruttering og deltagelse i studien «Trygt Svangerskap»: En kvalitativ delstudie -en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record