Show simple item record

dc.contributor.advisorEri, Tine Schauer
dc.contributor.authorHuurnink, Johanne Mamohau Egenberg
dc.contributor.authorHøifødt, Aase Irene
dc.date.accessioned2020-01-31T14:09:10Z
dc.date.available2020-01-31T14:09:10Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8035
dc.descriptionMaster i jordmorfagen
dc.description.abstractHensikt: Å oppnå en økt forståelse for kliniske utfordringer jordmødre og leger i Tanzania står overfor i forbindelse med langsom fremgang i fødsel. Problemstilling: Hvordan beskrives kliniske utfordringer knyttet til langsom fremgang i fødsel av jordmødre og leger i Tanzania? Metode: Dette er en kvalitativ studie basert på 9 gruppeintervjuer, hvorav 7 var med jordmødre og 2 med leger. Konteksten er to sykehus nord i Tanzania. Studien er en del av et større internasjonalt prosjekt. Prosjektets arbeidsgruppe planla, utførte, transkriberte og oversatte intervjuene før vi ble involvert. Dette materialet har vi organisert og gjort til gjenstand for en kvalitativ innholdsanalyse (Graneheim og Lundman). Resultat: 37 deltakere ble intervjuet, av dem 32 jordmødre og 5 leger. Gjennom den kvalitative analysen av materialet identifiserte vi fem kategorier. Vi fant at de kliniske utfordringene relatert til langsom fremgang i fødsel var forbundet med 1) ulike måter å forstå langsom fremgang på, 2) å vurdere fremgang i fødsel, 3) å overvåke fosterlyd, 4) å intervenere hensiktsmessig til riktig tid og 5) å samarbeide i team. Konklusjon: Studien belyser og konkretiserer de kliniske utfordringene jordmødre og leger i Tanzania møter i arbeidet med langsom fremgang i fødsel. Funnene våre indikerer et inkonsekvent beslutningsgrunnlagen
dc.description.abstractObjective To improve understanding of the clinical challenges nurse-midwives and doctors in Tanzania encounter when managing prolonged labour. Research question How are clinical challenges related to prolonged labour described by nurse-midwives and doctors in Tanzania? Methods This is a qualitative study with 9 group interviews. 7 of the interviews involved nurse-midwives, 2 involved doctors. The study setting is two hospitals in Northern Tanzania. The interviews were planned, executed, transcribed and translated prior to our involvement. We organised the material and followed the procedure described by Graneheim and Lundman in conducting a qualitative content analysis. This study is part of an international project. Results A total of 37 participants, among them 32 nurse-midwives and 5 doctors were included. From our analysis, five categories emerged; clinical challenges were expressed in relation to 1) various ways of understanding prolonged labour, 2) assessing progress in labour, 3) monitoring foetal heart rate, 4) appropriate intervention at appropriate time and 5) working as a team. Conclusion The study offers a broader understanding of the clinical challenges facing nurse-midwives and doctors when managing prolonged labour in Tanzania. Our findings suggest that the basis on which decisions are made may be inconsequenten
dc.language.isoenen
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeiden
dc.relation.ispartofseriesMAJO;2019
dc.subjectFødselen
dc.subjectBirthen
dc.subjectLangsom fremgangen
dc.subjectTanzaniaen
dc.subjectProlonged labouren
dc.subjectParturitionen
dc.subjectQualitative researchen
dc.subjectKvalitativ forskningen
dc.titleClinical challenges of prolonged labour in Tanzania. A qualitative studyen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record