Show simple item record

dc.contributor.advisorLukasse, Mirjam (hovedveileder)
dc.contributor.advisorStafne, Signe Nilssen (biveileder)
dc.contributor.advisorJohannessen, Hege Hølmo (biveileder)
dc.contributor.authorFrøshaug, Betina Ekelund
dc.contributor.authorLysåker, Pernille Johanne Greenberg
dc.date.accessioned2020-01-31T13:39:25Z
dc.date.available2020-01-31T13:39:25Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8034
dc.descriptionMaster i jordmorfagen
dc.description.abstractHensikt: Formålet med studien var å undersøke forekomsten av urininkontinens (UI) og faktorer assosiert med UI tre måneder postpartum. Problemstilling: Hva er forekomsten, og hvilke faktorer er assosiert med urininkontinens tre måneder postpartum? Materiale og metode: Denne sekundære analysen inkluderer 722 lav-risiko kvinner og er basert på The Training In Pregnancy studien (TRIP-studien) som er en to-armet RCT gjennomført i Norge ved St. Olavs Hospital, Trondheim Universitetssykehus og Stavanger Universitetssykehus mellom 2007 og 2010. Data ble innhentet fra spørreskjemaer besvart i svangerskapsuke 18-22, 32-36 og tre måneder postpartum. Kvinnene i denne studien ble delt i to grupper, inkontinent (n=239) eller kontinent (n=483) tre måneder postpartum. Resultater: Forekomsten av UI var 33 % tre måneder postpartum. Stressinkontinens er rapportert av 18 %, urgeinkontinens av 6.2 % og blandingsinkontinens av 6.5 %. UI tre måneder postpartum er assosiert med å være overvektig (KMI >25kg/m2) (OR 1.5, 95 % CI 1.01-2.1), oppleve UI sent i svangerskapet (OR 4.6, 95 % CI 2.8-7.8) og obstetrisk anal sfinkterruptur (OASIS) (OR 2.7, 95 % CI 1.2-6.3). Keisersnitt reduserer risikoen for UI tre måneder postpartum signifikant sammenlignet med spontan vaginal fødsel (SVD) (OR 0.3, 95 % CI 0.2-0.7), og kvinner som deltok i treningsgruppen i den opprinnelige RCT, hadde lavere risiko for UI tre måneder postpartum sammenlignet med kvinnene som mottok vanlig svangerskapsomsorg (OR 0.6, 95 % CI 0.4-0.8). Konklusjon: Trening i moderat intensitet i svangerskapet der bekkenbunnstrening inngår, reduserer risikoen for UI tre måneder postpartum. KMI >25 kg/m2, UI sent i svangerskapet, SVD sammenlignet med keisersnitt og OASIS er assosiert med UI tre måneder postpartum.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeiden
dc.relation.ispartofseriesMAJO;2019
dc.subjectUrininkontinensen
dc.subjectPostpartumen
dc.subjectRisikofaktoreren
dc.subjectForekomsten
dc.subjectTreningen
dc.titleForekomst og faktorer assosiert med urininkontinens tre måneder postpartumen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record