Show simple item record

dc.contributor.advisorEri, Tine Schauer
dc.contributor.authorAas, Mari Jaya
dc.contributor.authorKirkedelen, Aina
dc.date.accessioned2020-01-31T12:00:03Z
dc.date.available2020-01-31T12:00:03Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8030
dc.descriptionMaster i jordmorfagen
dc.description.abstractHensikt: Hensikten med denne oppgaven er å få en større forståelse av hva kvinner beskriver som en traumatisk fødselsopplevelse, der hvor fødselen tilsynelatende har foregått uten komplikasjoner for mor og barn Problemstilling: Noen kvinner opplever sin fødsel som en traumatisk hendelse selv når det i jordmors øyne har vært et tilsynelatende ukomplisert fødselsforløp og utfall. Vi ønsker på bakgrunn av dette å få en større forståelse av hva kvinner opplever når de beskriver sin fødsel som traumatisk, etter et tilsynelatende ukomplisert fødselsforløp og utfall Metode: Systematisk litteraturstudie som kvalitativ metasyntese Resultat: Det var flere faktorer som bidro til kvinnenes traumatiske fødselsopplevelse. De følte seg maktesløse og opplevde tap av kontroll. De opplevde at de ikke fikk nok informasjon, og at de ikke ble inkludert i avgjørelser som ble tatt. De følte seg avvist, utrygge, umenneskeliggjort og isolert. De følte seg ikke ivaretatt eller anerkjent av sine omsorgsgivere og mente at omsorgen var upersonlig. Konklusjon: På bakgrunn av våre funn ser vi at jordmor i stor grad kan påvirke kvinnens fødselsopplevelse. Ved at kvinnen oppnår en trygg og god relasjon til jordmor, kan jordmor få kvinnen til å føle seg sett og anerkjent. Når en slik relasjon dannes, kan det bidra til at kvinnenes helhetlige fødselsopplevelse bedres. Dette kan igjen føre til at kvinnen føler at de har kontroll og at de føler seg styrket.en
dc.description.abstractAim of this study: The aim in this thesis is to obtain a better understanding of what makes deliveries that are categorized as normal and without complications to health care providers, to be experienced as traumatic to the mother Problem for discussion: Some women experience delivery as a traumatic incident where midwives would characterize the delivery as uncomplicated. Due to this, we would like to obtain a better understanding of what women experience when they describe their delivery as traumatic, when the delivery and the outcome was categorize as normal and unproblematic Method: Literature study as qualitative metasynthesis Results: There are many factors that contributed to the sensation of a traumatic delivery. The women felt powerless and experienced loss of control. The felt that they were given too little information and they felt excluded in the decisions that were made. They felt rejected, unsafe, dehumanized and isolated. They felt not taken care of or acknowledged by their caregivers and meant that the care given was unpersonal Conclusion: Through this literature study we have learned that midwives can greatly affect how the delivery is experienced by the woman. Our findings suggest that midwives’ play a key role for women’s birth experience. Establishing a trustworthiness and a safe relationship to the midwife is critical and contribute to that women feel supported, empowered and acknowledged. This this plays a significant role for the overall birth experience.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeiden
dc.relation.ispartofseriesMAJO;2019
dc.subjectTraumatisk fødselsopplevelseen
dc.subjectEmpowermenten
dc.subjectPersonlige opplevelseren
dc.subjectJordmoren
dc.subjectTap av kontrollen
dc.subjectKvalitative studieren
dc.subjectTraumatic deliveryen
dc.subjectPersonal experiencesen
dc.subjectLoss of controlen
dc.subjectCaregiversen
dc.subjectOmsorgspersoneren
dc.titleTraumatisk fødselsopplevelse - et innblikk i kvinners indre journalen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record