Show simple item record

dc.contributor.advisorLukasse, Mirjam
dc.contributor.authorBækken, Angelika
dc.contributor.authorPaul, Nina Therese
dc.date.accessioned2020-01-30T14:09:22Z
dc.date.available2020-01-30T14:09:22Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8024
dc.descriptionMaster i jordmorfagen
dc.description.abstractHensikt: Å undersøke hvordan skåringsverktøyet ONEWS anvendes postpartum i klinisk praksis. Forskningsspørsmål: Hvordan anvendes ONEWS postpartum i det kliniske arbeidet på føde- og barselavdelingen? Metode: Kvalitetssikringsstudie utført som en deskriptiv tverrsnittsstudie. Datagrunnlaget er samlet inn i løpet av to måneder ved et sykehus og består av 487 ONEWS-skjemaer. Analyser inkluderer informasjon om skåringer av vitale mål foretatt innen åtte timer postpartum. Resultater: Hovedresultatene viser at ONEWS anvendes delvis i samsvar med prosedyren da majoriteten av kvinnene ble skåret innen seks timer postpartum. Gjennomsnittstidspunkt for første skåring var 2 timer og 30 minutter postpartum. Prosedyren ble ikke overholdt når det gjaldt gjennomføring av ONEWS og dokumentasjon i skjema, samt oppfølging av avvikende verdier etter ONEWS-responsskjema. Oppfølging av avvikende verdier manglet i opptil 70% av skåringstilfellene. Sekundære funn har avdekket at parameteret som oftest ble utelatt ved skåringene var saturasjon, mens parameteret som oftest hadde avvikende verdier var temperatur. Konklusjon: Vi konkluderer med at ONEWS anvendes usystematisk og inkonsekvent. Det er usikkerhet rundt nytteverdien av anvendelse av ONEWS etter dagens prosedyre. Ytterligere undersøkelser og forskning må til for å kvalitetssikre anvendelsen av ONEWS og eventuelt vurdere nytteverdien av verktøyeten
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeiden
dc.relation.ispartofseriesMAJO;2019
dc.subjectONEWSen
dc.subjectObstetric Norwegian Early Warning Score Systemen
dc.subjectSkåringsverktøyen
dc.subjectPostpartumen
dc.subjectMaternell helseen
dc.subjectTidlig varslingen
dc.titleAnvendelse av skåringsverktøyet Obstetric Norwegian Early Warning Score System (ONEWS) postpartum. Kvalitetssikringsstudie utført som deskriptiv tverrsnittstudie.en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record