Show simple item record

dc.contributor.editorAskheim, Ole Petter
dc.contributor.editorLid, Inger Marie
dc.contributor.editorØstensjø, Sigrid
dc.date.accessioned2019-06-28T19:46:23Z
dc.date.accessioned2019-10-29T13:51:37Z
dc.date.available2019-06-28T19:46:23Z
dc.date.available2019-10-29T13:51:37Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationAskheim OP, Lid IM, Østensjø S. Samproduksjon i forskning : forskning med nye aktører. Universitetsforlaget; 2019. 247 p.en
dc.identifier.isbn9788215031668
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7777
dc.description.abstractDet er i dag økende krav om og forventninger til at brukerne av forskning skal gis innflytelse over forskningen gjennom å involvere dem i forskningsprosessen. Ikke minst gjelder dette på helse- og velferdsområdet. I dette kapitlet tar vi opp hva som er bakgrunnen for at slike krav har kommet så tydelig på dagsordenen de senere årene, og vi går inn på hvilke begrunnelser som ligger bak slike utviklingstrekk. Vi stiller videre spørsmålet om hvem som defineres som brukere, og hva som ligger i medvirkningsbegrepet. Begrepet «samproduksjon» er valgt som overskrift for boka og kapitlet. Vi legger derfor vekt på å plassere samproduksjonsbegrepet i forhold til andre begreper som brukes om forskning som involverer brukerne i forskningsprosessen.
dc.description.abstractNot least in the welfare area, there are increasingly expectations and claims that the recipients and users of research should have influence over and take part in the research process. The chapter discusses what the background for this development is and goes closer into what are the arguments for the development. Further, the question is asked who are defined as users and how participation is defined. The concept «co-production» is chosen as the heading for the book and the chapter. Therefore, space is used to relate the co-production concept to other concepts used to describe and discuss research where recipients and users are involved in the research process.
dc.language.isonben
dc.publisherUniversitetsforlageten
dc.relation.urihttps://www.idunn.no/file/pdf/67122974/samproduksjon_i_forskning.pdf
dc.rightsHvert enkelt kapittel © den respektive forfatter 2019. Materialet i denne publikasjonen er utgitt som Open Access / Åpen tilgang og er omfattet av åndsverklovens bestemmelser og Creative Commons-lisens CC BY 4.0. Lisensen Creative Commons CC BY 4.0 gir tillatelse til å kopiere, distribuere og spre verket i hvilket som helst medium eller format og til fritt å bearbeide materialet for hvilket som helst formål, inkludert kommersielle. Lisensgiver kan ikke kalle tilbake disse frihetene så lenge du respekterer disse lisensvilkårene. For slik spredning og bearbeiding gjelder følgende vilkår: Du må oppgi korrekt kreditering og en henvisning til lisensen, samt indikere om endringer er blitt gjort. Du kan gjøre dette på enhver rimelig måte, så lenge det ikke kan forstås som at lisensgiver godkjenner deg eller din bruk av verket. Du kan ikke på noen måte hindre andre i å gjøre noe som lisensen tillater.en
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectForskning
dc.subjectBrukerinnflytelse
dc.subjectSamproduksjon
dc.subjectBakgrunner
dc.subjectBegrunnelser
dc.titleSamproduksjon i forskning : forskning med nye aktøreren
dc.typeBooken
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2019-06-28T19:46:23Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.doihttps://dx.doi.org/10.18261/9788215031675-2019
dc.identifier.cristin1689034
dc.source.isbn9788215031668


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Hvert enkelt kapittel © den respektive forfatter 2019.

Materialet i denne publikasjonen er utgitt som Open Access / Åpen tilgang og er omfattet av åndsverklovens bestemmelser og Creative Commons-lisens CC BY 4.0.
Lisensen Creative Commons CC BY 4.0 gir tillatelse til å kopiere, distribuere og spre verket i hvilket som helst medium eller format og til fritt å bearbeide materialet for hvilket som helst formål, inkludert kommersielle. Lisensgiver kan ikke kalle tilbake disse frihetene så lenge du respekterer disse lisensvilkårene. For slik spredning og bearbeiding gjelder følgende vilkår: Du må oppgi korrekt kreditering og en henvisning til lisensen, samt indikere om endringer er blitt gjort. Du kan gjøre dette på enhver rimelig måte, så lenge det ikke kan forstås som at lisensgiver godkjenner deg eller din bruk av verket. Du kan ikke på noen måte hindre andre i å gjøre noe som lisensen tillater.
Except where otherwise noted, this item's license is described as Hvert enkelt kapittel © den respektive forfatter 2019. Materialet i denne publikasjonen er utgitt som Open Access / Åpen tilgang og er omfattet av åndsverklovens bestemmelser og Creative Commons-lisens CC BY 4.0. Lisensen Creative Commons CC BY 4.0 gir tillatelse til å kopiere, distribuere og spre verket i hvilket som helst medium eller format og til fritt å bearbeide materialet for hvilket som helst formål, inkludert kommersielle. Lisensgiver kan ikke kalle tilbake disse frihetene så lenge du respekterer disse lisensvilkårene. For slik spredning og bearbeiding gjelder følgende vilkår: Du må oppgi korrekt kreditering og en henvisning til lisensen, samt indikere om endringer er blitt gjort. Du kan gjøre dette på enhver rimelig måte, så lenge det ikke kan forstås som at lisensgiver godkjenner deg eller din bruk av verket. Du kan ikke på noen måte hindre andre i å gjøre noe som lisensen tillater.