Show simple item record

dc.contributor.advisorStubberud, Dag-Gunnar
dc.contributor.authorLebova, Edina
dc.date.accessioned2019-10-04T09:18:07Z
dc.date.available2019-10-04T09:18:07Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7605
dc.descriptionMaster i intensivsykepleieen
dc.description.abstractTidlig passiv trening og mobilisering er ingen vanlig standard i Norden og det finnes få eller ingen fagprosedyrer på dette (Øvrebø, 2016). Hovedmålet av denne masteroppgaven er å presentere et kvalitetsarbeid i form av et forslag for en kunnskapsbasert fagprosedyre. Temaet for denne fagprosedyren er tidlig passiv trening og mobilisering av intensivpasienter som får respiratorbehandling. Fagprosedyren er forankret i intensivsykepleiernes funksjon og ansvar for tidlig passiv trening og mobilisering av intensivpasienter. Den overordnede metoden brukt ved oppgaveskriving er den daværende Kunnskapssenterets modell for kvalitetsforbedring (Konsmo et al., 2015) og Helsedirektoratets veileder for utarbeidelse av kunnskapsbaserte fagprosedyrer (Helsedirektoratet, 2012) og verktøyet AGREE II (The AGREE Collaboration, 2003; FHI, 2011). Resultatet av denne masteroppgaven er en fagprosedyre laget for intensivsykepleiere som jobber på intensivavdelinger ved Oslo Universitetssykehus. Hensikten med fagprosedyren er å gi et strukturert redskap for å sikre kvaliteten på tidlig passiv trening og mobilisering av intensivpasienter som får respiratorbehandling. Forskning viser at tidlig passiv trening og mobilisering av intensivpasienter er trygt og gjennomførbart og har mange positive kort og langtidseffekter hos intensivpasienter (Dang, 2013; Green et al., 2016). Videre forskning er likevel nødvendig.en
dc.description.abstractThere are little or no guidelines for early passive mobilization in the Nordics. The purpose of this thesis is to present a quality improvement project in form of a proposition for an evidence-based guideline. The theme for this guideline is early passive training and mobilization of the mechanically ventilated intensive care patients. It focuses on the role and responsibility of intensive care nurses in the process of early passive training and mobilization of intensive care patients. The overall method used during the writing process was the Model for Quality Improvement from the Norwegian Institute of Public Health (Konsmo et al., 2015), the Manual for development of evidence-based guidelines from the Norwegian Health Department (Helsedirektoratet, 2012) and the AGREE II instrument (The AGREE Collaboration, 2003; Folkehelseinstituttet (FHI) 2011). The result of this thesis is an evidence-based guideline meant to be used by intensive care nurses who are employed at the University Hospital in Oslo.The main goal of this quality improvement project is to provide a guide for intensive care nurses to perform early passive training and mobilization in a safe and secure way. Evidence shows us that early passive training and mobilization is safe and feasible and has many long and short term benefits for the ICU patients (Dang, 2013; Green, Marzano, Leditschke, Mitchell & Bissett, 2016). Further research is however needed on the topic.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Andre klinisk medisinske fag: 799en
dc.subjectTidlige mobiliseringeren
dc.subjectProgressive mobiliseringeren
dc.subjectIntensivpasienteren
dc.subjectPassiv treningen
dc.titleTidlig passiv trening og mobilisering av intensivpasienter i seng - Forslag for en kunnskapsbasert fagprosedyreen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record