Show simple item record

dc.contributor.advisorOffernes, Nils Øyvinden_US
dc.contributor.authorVagle, Bjørn Roaren_US
dc.date.accessioned2011-07-01T11:58:21Z
dc.date.available2011-07-01T11:58:21Z
dc.date.issued2010en_US
dc.identifier.citationMALKS 2010en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/759
dc.descriptionMaster i læring i komplekse systemernob
dc.description.abstractKapittel 4A i sosialtjenesteloven har et krav om at tjenesteytere som utøver tvang skal ha utdanning i helse-, sosial- eller pedagogiske fag på høgskolenivå. Utdanningskravet skal sikre at tvang utføres av personell med tilstrekkelig kompetanse, og på en faglig og etisk forsvarlig måte. Artikkel 1 analyserer utdanningskravet med utgangspunkt i et kompleksitetsteoretisk perspektiv. Hensikten er å vurdere om utdanningskravet er et formålstjenlig tiltak fra lovgivende myndighet for å sikre en praksis blant tjenesteyterne, hvor det benyttes minst mulig unødvendig tvang overfor tjenestemottakerne. Selv om tjenesteyterne skulle få den nødvendige kompetanse vil det likevel, med utgangpunkt i en kompleksitetsteoretisk forståelse, være veldig usikkert om utdanningskravet fungerer etter hensikten. Artikkel 2 er en empirisk undersøkelse om det er forskjeller i bruk av tvang mellom tjenesteytere med og uten høgskoleutdanning, ble alle enkeltmeldinger om bruk tvang i nødssituasjoner overfor tre tjenestemottakere i en kommune i løpet av et halvt år analysert. Personale med høgskoleutdanning ble sammenlignet med personale uten slik utdanning når det gjaldt antall ganger de brukte tvang (antall meldinger) per vakt, varighet på brukt av tvang, type tvang, hva de vurderte som foranledninger for atferden som tvang ble brukt mot, og type atferd de brukte tvang mot. Konklusjonen er at personale med høgskoleutdanning ikke forebygger bruk av tvang, eller bidrar til mildere tvang enn tjenesteytere uten slik kompetanseen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Akershusen_US
dc.subjectTvangen_US
dc.subjectSosialtjenestelovenen_US
dc.subjectUtviklingshemmedeen_US
dc.subjectHøgskoleutdanningen_US
dc.subjectKomplekse systemeren_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Social work: 360en_US
dc.titleIntervensjoner i komplekse system: betydningen av høgskoleutdanning for utøvelsen av tvang og makt overfor tjenestemottakere med utviklingshemmingen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record