Show simple item record

dc.contributor.advisorRee, Gunnar
dc.contributor.authorTorsvik, Nadia Nicolaisen
dc.date.accessioned2019-08-27T10:09:39Z
dc.date.available2019-08-27T10:09:39Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7484
dc.descriptionMaster i læring i komplekse systemeren
dc.description.abstractTemporal diskontering er den subjektive devalueringen av en forsterker utsatt i tid. Grupper som gamblere, matavhengige, kriminelle og rusavhengige har vist seg å ha høyere diskonteringsrater enn andre. På bakgrunn av dette kan de sies å være mer impulsive. Artikkel 1 gjennomgår litteraturen fra forskning utført de siste fem år. Litteratursøk ble gjort i databasene ScienceDirect, PsychINFO, PubMed, Scopus og Academic Search Ultimate. Inkluderingskriterier var forskning på temporal diskontering og rusavhengighet. Forsterkertype, forsterkerstørrelse, hypotetiske/ikke hypotetiske forsterkere, kliniske intervensjoner, hvilke stoffer som ble brukt og hvilke måleinstrumenter som ble brukt i studiene ble gjennomgått i 32 artikler og trekk/tilstand-diskusjonen ble vurdert basert på dette. Konklusjonen er at diskontering har egenskaper fra både trekk og tilstand, og derfor kan endres. Det bør forskes på hvordan behandling best mulig kan tilpasses individer. Artikkel 2 er en pilotstudie, hvor et digitalt måleinstrument tiltenkt forskning på rusmisbrukere testes ut på deltagere uten kjente lidelser. Måleinstrumentet er en replikasjon av Dixon m. fl. (2006). Resultatene viste at måleinstrumentet oppnår lignende diskonteringsdata som tidligere forskning. Det ble oppdaget flere muligheter til forbedringer, spesielt med tanke på testing av rusmisbrukere. Det ble konkludert med at måleinstrumentet bør justeres noe om det skal brukes i forskning på rusmisbrukere.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskapen
dc.relation.ispartofseriesMALKS;2019
dc.subjectTemporal diskonteringen
dc.subjectRusmisbruken
dc.subjectRusavhengigheten
dc.subjectImpulsiviteten
dc.titleImpulsivitet og diskontering: En litteraturgjennomgang og en pilotstudie av et testverktøyen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record