Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJozefiak, Thomas
dc.contributor.authorHanssen-Bauer, Ketil
dc.contributor.authorBjelland, Ingvar
dc.date.accessioned2019-07-25T12:11:36Z
dc.date.available2019-07-25T12:11:36Z
dc.date.issued2018-10-23
dc.identifier.citationJozefiak, T., Hanssen-Bauer, K. & Bjelland, I. (2018). Psychometric properties of the Norwegian version of Children's Global Assessment Scale (CGAS). PsykTestBarn, 1:3.en
dc.identifier.issn1893-9910
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7356
dc.description.abstractChildren’s Global Assessment Scale (CGAS) ble laget av David Shaffer og medarbeidere i 1983. Den skåres av kliniker og er et mål på barns psykososiale funksjonsnivå i den siste måneden før vurderingstidspunktet på en skala fra 1 (lavest fungering) til 100 (utmerket fungering). Den anbefalte aldersgruppen er 4-16/17 år. Det tar mindre enn 10 minutter å skåre CGAS. Det foreligger ingen opplysninger om den norske oversettelsen av CGAS er gjennomført etter internasjonale retningslinjer og godkjent av originalforfatterne. Direktoratet for e-helse i Norge har avklart at CGAS kan benyttes i spesialisthelsetjenesten i Norge. Eierrettigheter og kompetansekrav utover dette er ukjente. 34 norske artikler ble inkludert. Av disse hadde 19 flere enn 100 deltagere. De fleste studiedeltakerne var barn i 6-18 års alder, men også noen oppfølgingsstudier av voksne ble inkludert. De inkluderte studiene varierte betydelig med hensyn til type klinisk utvalg og det var både tverrsnitts- og longitudinelle studier. Vi fant tilfredsstillende dokumentasjon på konvergens-, diskriminerende og prediktiv validitet og interraterreliabilitet, men noe mindre på endringssensitivitet. Det manglet studier av test-retest reliabilitet. Vi anbefaler bruken av den norske versjonen i både forskning og klinikk under forutsetningen av at man systematisk trener klinikere i skåringen.en
dc.description.abstractJozefiak, T., Hanssen-Bauer, K. & Bjelland, I. (2018). Psychometric properties of the Norwegian version of Children's Global Assessment Scale (CGAS). PsykTestBarn, 1:3. The Children’s Global Assessment Scale (CGAS), was developed by David Shaffer and colleagues at Columbia University, in 1983. The CGAS was adapted from the Global Assessment Scale for adults (GAS), and is scored by clinicians as a measure of a child’s or adolescent’s psychosocial functioning during the month before assessment, on a scale from 1 (lowest functioning) to 100 (superior functioning in all areas). It is recommended for children and adolescents aged 4 to 16/17 years. The CGAS is scored by clinicians, and takes less than 10 minutes to complete. There is no information available whether the Norwegian CGAS was translated according to international procedures, and whether the translated version has been accepted by the original author. The Norwegian Directorate of eHealth states that the CGAS can be used in specialist health services in Norway. It is unknown whether there are additional copyright claims or competence requirements to score the instrument. We included 34 Norwegian articles, of which 19 had more than 100 participants. Most of the participants were children and adolescents aged 6-18 years, but a few follow-up studies into adulthood were also included. The included studies varied considerably with regard to clinical samples, and there were both cross-sectional and longitudinal studies. We found satisfactory evidence for convergent, discriminant, and predictive validity and interrater reliability, somewhat less for sensitivity to change. There was a lack of test-retest reliability studies. We recommend the use of the Norwegian version both in research and clinical practice, provided that clinicians receive adequate training in scoring.en
dc.language.isonben
dc.publisherRBUP (regionsenter for barn og unges psykiske helse)en
dc.relation.ispartofseriesPsykTestBarn;1(3)
dc.rightsThis is an open access article, originally published at https://doi.org/10.21337/0058en
dc.subjectArtikkelen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700en
dc.titleMåleegenskaper ved den norske versjonen av Children’s Global Assessment Scale (CGAS)en
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.21337/0058
dc.identifier.cristin1622952


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel