Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBekken, Wenche
dc.contributor.authorBrandal, Kate
dc.date.accessioned2019-05-09T12:35:04Z
dc.date.available2019-05-09T12:35:04Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7041
dc.descriptionMaster i psykisk helsearbeiden
dc.description.abstractDenne kvalitative studien handler om fem psykomotoriske fysioterapeuters erfaringer med å jobbe med traumatiserte pasienter som har nedsatt kontakt med kroppen. Tre temaer belyses i oppgaven. Det å jobbe med pasienter med nedsatt kontakt med kroppen er å jobbe med en sensitiv pasientgruppe som har vansker med kroppskontakt, trenger hjelp til å sette grenser, har behov for forsiktig tilnærming, og har ofte fravær av ord. Det er et følelsesengasjert arbeid. Endringene i pasientene kommer over tid, og forutsetningene for bedringen ligger i trygghet i relasjonen mellom pasient og terapeut, målene er kroppslig orienterte, utforskingen i å finne øvelsene er viktigere enn øvelsene brukt, og samtalen gjennom kropp er et sentralt virkemiddel. Oppgaven fokuserer på erfaringene til terapeutene, tilnærming til pasientene og hvordan de forstår kontakt. Fravær av kontakt kan bety at pasienten ikke kjenner kroppen sin eller opplever smerter. Når kontakten bedres, kommer følelsene og minnene. Materialet viser at arbeid med bevegelse og kropp er krevende for både pasientene og terapeutene. Studien tydeliggjør betydningen av at pasienten må kjenne seg trygg i relasjonen til terapeuten før hun/han tør å utforske det som føles utrygt, og et mål kan være at pasienten lærer seg hva symptomene av det å ikke kjenne kroppen er, slik at pasienten klarer å håndtere symptomene bedre. Bevegelse og det å jobbe gjennom kroppen utfyller samtalen, og er et sentralt virkemiddel for å jobbe med endringsarbeidet. Grenser handler om nærhet og avstand, og om relasjonen mellom terapeut og pasient. Endring i pasienten gjennom å jobbe med kroppslig tilnærming er tidskrevende, men en god innfallsvinkel når pasienten er tom for ord. Oppgaven kan brukes veiledende for psykomotoriske fysioterapeuter som har lite erfaring med å jobbe med pasientgruppen. Noen fastleger og annet helsepersonell vil også ha nytte av å vite hvordan terapeuter erfarer sitt arbeid med denne gruppen, da de for eksempel sender pasienter til psykomotorisk fysioterapi.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en
dc.subjectNedsatt kontakten
dc.subjectTraumeren
dc.subjectSensitiviteten
dc.subjectForsiktig tilnærmingeren
dc.subjectFølelsesengasjementen
dc.subjectTryggheten
dc.subjectSamtaleren
dc.subjectKropperen
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260en
dc.titlePsykomotoriske terapeuters erfaringer med pasienter som har nedsatt kontakt med kroppenen
dc.typeJournal articleen
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel