• Utforming av innendeltaker-design grafer i Microsoft Excel 2007 

      Strømgren, Børge; Løkke, Gunn; Olsen, Fie; Løkke, Jon Arne (Journal article, 2010)
      I artikkelen gis det beskrivelser av hvordan grafer for framstilling av innendeltaker tilba-ketrekkingsingsdesign (reversering), multielementdesign og multippel basislinjedesign kan konstrueres i Microsoft Excel 2007 for ...