• Evaluering av the Good Behavior Board Game, en variant av the Good Behavior Game 

      Strømgren, Børge; Sørheim, Dag Gladmann (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;42(1), Journal article; Peer reviewed, 2015)
      Denne studien har testet effekten av Good Behavior Board Game, et tiltak for å skape ro i klasserommet. Good Behavior Board Game er et spill som læreren spiller med klassen. Spillet går ut på at læreren markerer regelbrudd ...