• Atferdsmessige studier av demens: Effekten av ulike varianter av matching-to-sample prosedyrer 

      Arntzen, Erik; Steingrimsdottir, Hanna Steinunn; Brogård-Antonsen, Anette (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;40 (1), Journal article; Peer reviewed, 2013)
      To eksperimenter ble gjort med en person med demens for å studere korrekt respondering som en funksjon av økende tidsforsinkelse mellom presentasjon av utvalgsstimulus og sammenligningsstimuli i ulike varianter av delayed ...