• Distraktorer i tester for emergente relasjoner 

   Vie, Aleksander; Arntzen, Erik (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA);Årgang 48, Nummer 2 (Vinter 2021), Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Formålet med dette eksperimentet var å gjøre en systematisk replikasjon av Eksperiment 4 i studien til Arntzen (2006) ved å undersøke om respondering i henhold til stimulusekvivalens forekom i en delayed matching-to-sample ...
  • Eksperimentelle studier av hukommelse innen kognitiv psykologi og atferdsanalyse 

   Eilifsen, Christoffer; Vie, Aleksander; Arntzen, Erik (Norsk tidsskrift for atferdsanalyse;38(2), Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Kognitiv psykologi har i større grad enn atferdsanalyse interessert seg for fenomener slik de inngår i dagligdagse språkkategorier. Hukommelse1 er et slikt begrep. I kognitiv hukommelsesforskning benyttes det ofte en ...
  • The Expression of equivalence classes influenced by distractors during DMTS test trials 

   Arntzen, Erik; Vie, Aleksander (European Journal of Behavior Analysis;14(1), Journal article; Peer reviewed, 2013)
   When training and testing are conducted with trials presented in a delayed matching to sample (DMTS) format, mediating behaviors may occur during the delay that separates sample offset and comparison onset. In some cases, ...
  • Role of Distractors in Delayed Matching-to-Sample Arrangements in Tests for Emergent Relations 

   Vie, Aleksander; Arntzen, Erik (International Journal of Psychology and Psychological Therapy;Volume 19, Num. 1, Journal article; Peer reviewed, 2018-12-03)
   Some studies have presented math tasks as distractors in Delayed Matching-to-Sample (DMTS) procedures between the offset of the sample stimulus and the onset of the comparison stimuli in tests for equivalence class formation. ...