• Effekter av systematisk opplæring i samtalepreget veiledning målt med en multippel basislinjedesign 

      Eldevik, Sigmund; Løkke, Jon Arne; Haugland, Silje; Tryggestad, Hege; Valmo, Astri; Aarlie, Hege (Norsk tidsskrift for atferdsanalyse, Journal article; Peer reviewed, 2010)
      Det finnes få empiriske studier av om opplæring i samtalepreget veiledning har effekt i form av økte veiledningsferdigheter. På tross av manglende systematisk empiri, er opplæring i veiledning svært utbredt. I vår studie ...