• Hvor robust er samsvaret mellom respondering på matching-to-sample tester og sorteringstester? 

      Bevolden, Kristiane Rustad; Arntzen, Erik (Norsk tidsskrift for atferdsanalyse;Nummer 2 (VINTER 2018), Journal article; Peer reviewed, 2018)
      Formålet med dette eksperimentet var å undersøke om samsvaret mellom resultatene på en matching-to-sample (MTS) test og sorteringstester også er gjeldende ved bruk en Many-to-One (MTO) treningsstruktur. Vi ønsket å gjøre ...