• Fødselshjelp til fostre i seteleie ved Oslo universitetssykehus, Ullevål fra 2000–2012 

      Henriksen, Lena; Knutsen, Hanne Karoline; Laine, Katariina (Sykepleien Forskning;Updated 02.01.2020, Journal article; Peer reviewed, 2019)
      Bakgrunn: Det er omdiskutert hvordan kvinner bør føde ved seteleie. I oktober 2000 kom resultatene av The Term Breech Trial (TBT), som konkluderte med at planlagt keisersnitt var tryggest ved seteleie til termin. Studien ...