• Mobilapp som hjelpemiddel ved fosterovervåkning – en pilotstudie 

      Berg, Karoline; Haave, Eirin; Blix, Ellen; Pay, Aase Serine Devold (Sykepleien Forskning;, Peer reviewed; Journal article, 2021-05-25)
      Bakgrunn: Bruk av jordmorstetoskop for å lytte på fosterets hjertefrekvens krever både kunnskap og erfaring. Det er en uttalt bekymring i fagmiljøet at nyutdannede jordmødre ikke lærer å lytte med jordmorstetoskop, og at ...