• Er inntaket av jod i befolkningen tilstrekkelig? 

      Henjum, Sigrun; Abel, Marianne Hope; Meltzer, Helle Margrete; Dahl, Lisbeth; Alexander, Jan; Torheim, Liv Elin; Brantsæter, Anne Lise (Tidsskrift for Den norske legeforening;, Journal article; Peer reviewed, 2019-11-07)
      BAKGRUNN: Nasjonalt råd for ernæring konkluderte i 2016 med at utilstrekkelig jodinntak er utbredt i deler av den norske befolkningen og at effektive tiltak burde iverksettes umiddelbart. Formålet med denne litteraturgjennomgangen ...